Kontakt z nami

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań
(61) 624 27 22   info@bnt-sigma.pl

Ocena podatności wyrobów na zepsucie mikrobiologiczne, próby trwałościowe w okresie przydatności wyrobu do spożycia

Status szkolenia: nie dotyczy
Czas trwania szkolenia: nie dotyczy
Cena brutto: 3 075,00 zł 3075.00
Cena netto: 2 500,00 zł
ilość szt

Szczegółowy opis

Ocena podatności wyrobów na zepsucie mikrobiologiczne,
próby trwałościowe w okresie przydatności wyrobu do spożycia


Rozwój mikroorganizmów w trakcie okresu przydatności do spożycia większości produktów spożywczych zagraża nie tylko stabilności - jakości wyrobów, ala czasami również ich bezpieczeństwu. Ocena podatności wyrobu na zepsucie mikrobiologiczne i przeprowadzane badania trwałościowe lub challange testy, mogą potwierdzić, czy zaprojektowany wyrób i zastosowane środki nadzoru (skład i proces technologiczny) zapewniają stabilność mikrobiologiczną wyrobu w założonym okresie jego przydatności do spożycia w założonych warunkach przechowywania. Ocena może być przeprowadzona zarówno dla nowoopracowywanych receptur, jak i dla istniejących już wyrobów.


Badania trwałościowe żywności

   

 

W JAKI SPOSÓB JEST REALIZOWANA USŁUGA

Ponieważ każdy produkt jest inny i w celu oceny stabilności mikrobiologicznej wymaga innego planu badań, usługa składa się docelowo z trzech etapów. Podana powyżej cena dotyczy realizacji Etapu 1 i Etapu 2. Na zakończenie Etapu 2, przygotowywana jest oferta cenowa na przeprowadzenie testów z Etapu 3 (testy te mogą Państwo zlecić do wykonania w naszej firmie lub też wykonać je we własnym lub zewnętrzym laboratorium).

Etap 1 - Zbieranie danych

Po złożeniu zlecenia wykonania usługi, prześlemy Państwu do wypełnienia formularz (informacje dotyczące składu wyrobu, opis technologi wytwarzania, rodzaj opakowania, warunki przechowywania, pożądany okres minimalnej trwałości lub przydatności wyrobu do spożycia) oraz poprosimy o przesłanie próbek wyrobu z trzech niezależnych serii produkcyjnych celem zbadania w nich aktywności wody i pH.

Etap 2 - Ocena ryzyka pod kątem wzrostu drobnoustrojów i zaprojektowanie eksperymentu stabilnościowego 

Ocena ryzyka wzrostu poszczególnych mikroorganizmów opracowywana jest na podstawie danych otrzymanych z Etapu 1. Raport zawiera szczegółowe wyniki z przeprowadzonej oceny ryzyka oraz opis zalecanego planu eksperymentu stabilnościowego (typ badań, warunki testowe, czas eksperymentu, wykonywane testy w poszczególnych punktach czasowych). Raportowi będzie towarzyszyła oferta cenowa na przeprowadzenie badań zgodnie z zaleceniami z raportu.

Etap 3 - Przepowadzenie eksperymentu stabilnościowego (usługa dodatkowa)

Oferujemy przeprowadzenie czterech rodzajów badań stabilnościowych:

I. Walidacja i weryfikacja okresu minimalnej trwałości / ważności wyrobu

Co to jest?
Ocena czy produkt jest stabilny mikrobilogicznie w trakcie jego przechowywania w wyspecyfikowanych warunkach. Celem testu jest potwierdzenie, czy produkt jest w stanie osiągnąć koniec okresu trwałości/ ważności bez niepożądanego wzrostu drobnoustrojów.

Jak są wykonywane badania?
Produkt jest wytwarzany w standardowych warunkach. Produkt jest poddawany badaniom mikrobiologicznym (zakres testów i częstotliwość wynika z przeprowadzonej oceny ryzyka w Etapie 2) w trakcie jego przechowywania w okresie trwałości/ ważności wyrobu.

Zalety
Badany jest efekt działalności typowej dla wyrobu mikroflory.

Wady
Bada wpływ mikroflory obecnej/wniesionej do serii produktu tylko w jednych warunkach procesowych (w momencie wyprodukowania serii wyrobu). W żaden sposób nie bierze pod uwagę możliwej zmienności mikroflory lub zmienności warunków procesowych.

II. Challenge testy

Co to jest?
Ocena czy produkt jest stabilny, gdy do produktu lub procesu zostaną celowo wprowadzone drobnoustroje targetowe.

Jak są wykonywane badania?
Produkt jest zaszczepiany drobnoustrojami stanowiącymi dla niego potencjalne zagrożenie (drobnoustroje zidentyfikowane podczas analizy zagrożeń i oceny ryzyka w Etapie 2). Produkt jest poddawany okresowym badaniom mikrobiologicznym.

Zalety
Mocny argument weryfikujący założenia przyjęte w opracowanej analizie zagrożeń. Zwykle nie jest konieczne kontynuowanie testu przez cały okres przydatności wyrobu do spożycia.

Wady
Konieczne są równoległe badania negatywnej próby kontrolnej (może nią być próba z opisanego wcześniej testu).

III. Badania w warunkach stresowych

Co to jest?
Ocena czy produkt jest stabilny, gdy do produktu lub procesu zostaną wprowadzone warunki sprzyjające wzrostowi mikroorganizmów.

Jak są wykonywane badania?
Zmienia się parametry procesu produkcyjnego i/lub właściwości wyrobu i/lub warunki przechowywania wyrobu i otrzymaną w ten sposób próbę porównuje się do "próby standardowej". Produkt jest poddawany okresowym badaniom mikrobiologicznym.

Zalety
Dostarcza informacji na temat stabilności produktu w warunkach "najgorszego przypadku" lub w warunkach bliskich takiemu scenariuszowi. Może być to dobra metoda do znalezienia przyczyny stwierdzonych problemów jakościowych.

Wady
Nie jest dobrym wskaźnikiem stabiloności wyrobu dla standardowych warunków procesu produkcyjnego lub przechowywania.

IV. Przyspieszone badania przechowalnicze

Co to jest?
Ocena czy produkt jest stabilny, przy próbie przyspieszenia niekorzystnych zmian zachodzących w żywności.

Jak są wykonywane badania?
Zwykle poprzez podniesienie temperatury przechowywania próbek produktu przyspiesza się kinetykę wzrostu drobnoustrojów. Produkt jest poddawany okresowym badaniom mikrobiologicznym.

Zalety
Otrzymanie wartościowej informacji na temat stabilności produktu w czasie krótszym niż byłby wymagany na przeprowadzenie testów stabilnościowych w warunkach standardowych.

Wady
Test możliwy do zastosowania wyłącznie w przypadku badania wpływu drobnoustrojów, które mają szeroki zakres temperaturowy wzrostu. Prowadzenie testu w wyższej temperaturze może nie ujawnić wzrostu drobnoustrojów, które preferują niższy (a jednak typowy) zakres temperatur.

JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ

Prosimy o krótkie opisanie produktu, który miałby być poddany badaniom i wysłanie wiadomości e-mail na adres info@bnt-sigma.pl (alternatynie mogą Państwo najpierw złożyć zamówienie klikając na Formularz zgłoszeniowy powyżej), następnie skontaktujemy się z Państwem celem przekazania do uzupełnienia Formularza Danych Produktu i uzgodnienia sposobu odbioru od Państwa próbek do badań.

 Kliknij, aby powrócić do kategorii: Usługi eksperckie

Inne (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl