Kontakt z nami

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań
(61) 624 27 22  lub  530 309 030
 info@bnt-sigma.pl

NOWA FORMA SZKOLEŃ !

Szkolenia zdalne na zamówienie


SZKOLENIA "ZDALNE NA ZAMÓWIENIE"

Przez Internet  | Tylko dla Państwa firmy  |
Już od 1 uczestnika  |  Pewny termin  |

więcej informacji...

Krotność wymiany powietrza, ilość powietrza dostarczanego do pomieszczenia

Dostępność usługi: Usługa dostępna - wypełnij formularz poniżej
Czas realizacji usługi: Raport do 14 dni od wykonania pomiarów
Cena brutto: 2 214,00 zł 2214.00
Cena netto: 1 800,00 zł
ilość szt
* - Pole wymagane
Ocena: 4.6

Szczegółowy opis

Krotność wymiany powietrza, ilość powietrza dostarczanego do pomieszczenia

 
koronawirus w Polsce 2020 - mam wpływ na stan gospodarki wspieram polski mikrobiznes


Wykonujemy pomiary:

 • Całkowitej ilości powietrza (strumienia objętościowego powietrza) dostarczanego do pomieszczeń czystych
 • Ilości wymian powietrza (krotności wymian powietrza) w pomieszczeniach i strefach o kontrolowanej czystości, urządzeniach oddzielających (np. izolatorach linii pakujących).

Pomiar wykonywany jest zgodnie z normą ISO 14644-3:2019 pkt B.2 oraz wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Ilość powietrza dostarczanego do pomieszczenia lub strefy czystej zostaje określona na podstawie pomiaru termoanemometrycznego - pomiaru średniej prędkości liniowej powietrza pod nawiewnikami zainstalowanymi w ocenianym pomieszczeniu/ urządzeniu. Ilość wymian powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny zostaje obliczona na postawie danych o ilości powietrza nawiewanego pod pomieszczenia w ciągu godziny oraz zmierzonej objętości (kubatury) pomieszczenia.


Nazwa badania: Ilości wymian powietrza (krotność wymiany powietrza) w pomieszczeniu

Badany parametr: Prędkość liniowa przepływu powietrza; strumień objętościowy powietrza (z obliczeń)

Obiekt badań: Powietrze pod nawiewnikami w pomieszczeniach lub strefach czystych

Cel badań: Ocena wydajności instalacji nawiewnej i ilości wymian powietrza w pomieszczeniu

Metoda badań: Norma PN-EN ISO 14644-3:2019, punkt B.2 Pomiar przepływu powietrza

Urządzenia pomiarowe: Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy TESTO 835-2 z sondą termoanemometryczną, dalmierz laserowy, miara

Zakres pomiarowy: 0 - 1,2 m/s

Rozdzielczość: 0,01 m/s

Dokładność: Lepsza niż 0,05 m/s

Kalibracja sondy pomiaru prędkości przepływu powietrza: Akredytowane laboratorium wzorcujące

Obszar i godziny wykonywania pomiarów: Polska; poniedziałek - sobota; godz. 8.00 - 22.00

 

 

Metodyka wykonywania pomiaru krotności wymian powietrza
w pomieszczeniu

 

Pomiar ilości wymian powietrza wykonywany jest zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN ISO 14644-3 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane, Część 3 – Metody badań; Punkt B.2 – Pomiar przepływu powietrza. Metodyka sprowadza się do:

Gdy krytyczne dla prawidłowego funkcjonowania obszaru (np. w przypadku izolatorów zapobiegających zanieczyszczeniom krzyżowym wytwarzanych wyrobów), pomiar wydajności instalacji i ilości wymian powietrza może zostać wykonany wielokrotnie np. pod każdym z filtrów nawiewających powietrze w okresie 2 godzin w odstępcach co 15 minut).


Warunki wstępne do wykonania pomiaru krotności wymian powietrza w pomieszczeniu

Przed wykonaniem testu należy zapewnić odpowiednie warunki dla wykonania pomiaru prędkość przepływu powietrza pod filtrem:

 • Ustabilizowana pracy sytemu nawiewającego powietrze - jeśli system był wyłączony, od włączenia sytemu należy odczekać minimum 15 minut zanim zostanie wykonany pierwszy odczyt prędkości powietrza,
 • Stabilna temperatury powietrza w trakcie trwania pomiaru (±2°C),
 • Ustabilizowana praca sondy termicznej - pierwszy odczyt wykonuje się nie wcześniej niż 30 sekund od włączenia czujnika.Obliczenia


Obliczanie ilości powietrza nawiewanego przez nawiewnik / filtr

Strumień objętościowy powietrza zostaje obliczony zgodnie ze wzorem:

strumień objętościowy powietrza wzór

gdzie:
Q – Strumień objętościowy powietrza dostarczany przez dany nawiewnik
Vn – Prędkość liniowa przepływu powietrza w m/s wyznaczona w danej komórce siatki pomiarowej
Ac – Powierzchnia komórki siatki pomiarowej w m2, obliczona jako iloraz całkowitej wolne powierzchni nawiewnika i ilości komórek siatki pomiarowej

 

Obliczanie ilości powietrza dostarczanego do pomieszczenia/ strefy o kontrolowanej czystości

Ilość powietrza dostarczanego przez wszystkie nawiewniki zostaje obliczona zgodnie ze wzorem:

Obliczanie ilości powietrza wzór

gdzie:
Qtotal – Strumień objętościowy powietrza dostarczanego przez wszystkie nawiewniki pomieszczenia
Qn 
 Strumień objętościowy powietrza dostarczany przez dany nawiewnik


Obliczanie ilości wymian powietrza w pomieszczeniu/ strefie o kontrolowanej czystości

Ilość wymian powietrza zostaje obliczona zgodnie ze wzorem:

Ilość wymian powietrza wzór

gdzie:
n – Krotność wymian powietrza w pomieszczeniu w ciągu 1 godziny
Qtotal – Strumień objętościowy powietrza dostarczany przez wszystkie nawiewniki
Vroom 
 Objętość (kubatura) pomieszczenia lub strefy o kontrolowanej czystości


Jaka powinna być ilość wymian powietrza w pomieszczeniu czystym lub innym pomieszczeniu produkcyjnym?


Pomieszczenia różnią się przeznaczeniem, krytycznością operacji w nich prowadzonych, układem przestrzennym samego pomieszczenia jak i urządzeń w nim się znajdujących, ilości cząstek wprowadzanych do pomieszczenia, ilości cząstek generowanych wewnątrz pomieszczenia. Z tego względu ilość wymian powietrza projektowana jest „pod dane pomieszczenie” z uwzględnieniem czynników wskazanych powyżej, jak i innych czynników technicznych i ekonomicznych.

Przykładowe wymagania dla krotności wymian powietrza dla poszczególnych klas czystości i typów pomieszczeń:

 • Przetwarzanie materiałów półprzewodnikowych, klasa ISO 3 – przepływ laminarny, liczba wymian na godzinę – nie dotyczy
 • Branża farmaceutyczna, klasa A – przepływ laminarny, liczba wymian na godzinę – nie dotyczy
 • Branża farmaceutyczna, klasa B – powyżej 15-20 wymian na godzinę (często 40-70 w/h)
 • Pomieszczenia pomocnicze dla produkcji półprzewodników, klasa ISO 6 – powyżej 70 wymian na godzinę
 • Branża farmaceutyczna, klasa C – powyżej 15-20 wymian na godzinę (często 20-40 w/h)
 • Branża farmaceutyczna, klasa D – 4-20 wymian na godzinę (często 10-20 w/h)
 • Laboratorium – 5-15 wymian na godzinę
 • Sala konferencyjna – 5-10 wymian na godzinę
 • Pomieszczenia biurowe – 3-8 wymian na godzinę
 • Warsztat – 3-6 wymian na godzinę

Większą krotność wymian powietrza projektuje się w szczególności dla śluz, pomieszczeń przeznaczonych do produkcji wyrobów sterylnych, pomieszczeń w których prowadzi się operacje generujące znaczne ilości cząstek, pomieszczeń wysokiej czystości w produkcji komponentów elektronicznych. W tego typu pomieszczeniach musi bowiem zostać osiągnięta odpowiednia skuteczność oczyszczania powietrza z cząstek – odpowiednio krótki czas regeneracji pomieszczenia.

Dla testów krotności wymiany powietrza za kryterium akceptacji przyjmuje się zazwyczaj, że mierzona podczas testu ilość wymian powietrza nie powinna być mniejsza niż 90% wartości wskazanej w dokumentacji projektowej pomieszczenia/ strefy.Raport z badań

Raport z przeprowadzonych badań zawiera: wyniki pomiarów prędkości powietrza w poszczególnych punktach pomiarowych (+ wydruk danych surowych z urządzenia pomiarowego), schemat lokalizacji punktów pomiarowych, obliczoną średnią prędkość liniową powietrza nawiewu, kopię aktualnego świadectwa kalibracji przyrządu pomiarowego; przedstawione w postaci tabeli zmierzone powierzchnie filtrów, obliczone ilości dostarczanego powietrza dla każdego nawiewnika/filtra, sumaryczną ilość powietrza dostarczaną dla danego pomieszczenia przez wszystkie nawiewniki/filtry, zmierzoną objętość pomieszczenia, obliczoną ilość wymian powietrza w ciągu 1 godziny.

 


Cena wykonania pomiarów krotności wymian powietrza w pomieszczeniu


Koszt wykonania serii pomiarów ilości wymian powietrza w pomieszczeniu wynosi 1800 PLN netto za dzień pomiarowy (+ koszt dojazdu).

Koszt dojazdu:

0 PLN - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości ≤200 km od Poznań (np. Wrocław, Sieradz, Pabianice, Kutno, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra)
300 PLN netto - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości 200-400 km od Poznań (np. Gdańsk, Warszawa, Katowice)
500 PLN netto - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości >400 km od Poznań (np. Kraków, Rzeszów)

 


Niższa cena przy zamówieniu jednego z PAKIETÓW BADAŃ
dedykowanych dla pomieszczeń i stref czystych


Firma BNT SIGMA wykonuje pomiary wydajności wentylacji/HVAC oraz inne typowe testy wykonywane dla pomieszczeń i stref czystych - testy dymne, pomiary czasu regeneracji pomieszczeńbadania integralności filtrów HEPApomiary 
ilości cząstek stałych w powietrzu w celu klasyfikacji pomieszczeń czystych, pomiary nadciśnienia w pomieszczeniach, pomiary temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach, weryfikacje szczelności instalacji itp.

Pakiety badań kwalifikacyjnych oferowanych przez BNT SIGMA:

kwalifikacja pomieszczeń czystych PAKIET BADAŃ: Kwalifikacja pomieszczeń czystych
   
kwalifikacja komory laminarnej PAKIET BADAŃ: Kwalifikacja komory laminarnej

 

 

Składanie zamówień


Prosimy o wypełnienie formularza zamówienia w górnej części strony - przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE.

 

 

Dostępne terminy


Jeśli interesuje Państwa wykonanie pomiarów w terminie innym niż wskazane poniżej, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: info@bnt-sigma.pl i zaproponowanie kilku dogodnych dla Państwa terminów - postaramy się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zrealizować usługę w optymalnym dla Państwa terminie.


 
 

USŁUGA

 

TERMIN

 

STATUS


 
 
Pomiar  

11 marzec 2020

  Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   12 marzec 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   14 marzec 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   19 marzec 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   28 marzec 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   1 kwiecień 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   4 kwiecień 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   15 kwiecień 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   18 kwiecień 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   25 kwiecień 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   8 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   9 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   13 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   14 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   22 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   23 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy
Pomiar   30 maj 2020   Termin dostępny dla Państwa firmy

Produkty powiązane

Inne (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl