PAKIET TESTÓW: Kwalifikacja komory laminarnej

Dostępność usługi: Usługa dostępna - wypełnij formularz poniżej
Czas realizacji usługi: Raport do 14 dni od wykonania pomiarów
Cena brutto: 3 198,00 zł 3198.00
Cena netto: 2 600,00 zł
ilość szt
* - Pole wymagane
Ocena: 4.9

Szczegółowy opis

PAKIET TESTÓW:
Kwalifikacja komory laminarnej

 
koronawirus w Polsce 2020 - wspieram lokalny biznesWykonujemy kwalifikacje komór laminarnych wykorzystywanych w laboratoriach mikrobiologicznych, biochemicznych, placówkach związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia, firmach o profilu produkcyjnym.

Testy kwalifikacyjne wykonujemy:

  • dla nowouruchomionych komór laminarnych,
  • jako element okresowej oceny poprawności funkcjonowania komory laminarnej.

W zakres kwalifikacji mogą wejść wszystkie typowo wykonywane dla komór laminarnych testy - PAKIET PEŁNY, lub też tylko wybrane badania i testy, tworzące odpowiednio PAKIET PODSTAWOWY lub PAKIET STANDARD.

kwalifikacja komory laminarnejDlaczego warto zlecić wykonanie kwalifikacji komory przez BNT SIGMA?

Dobrze znamy podstawy metrologii i praktyczne aspekty wykonywania pomiarów w środowisku o kontrolowanej czystości powietrza. Znamy wymagania prawne (GMP) oraz standardów jakościowych wdrażanych w przedsiębiorstwach branży farmaceutycznej i kosmetycznej, wytyczne PCA i wymagania ISO 17025 obowiązujące w akredytowanych laboratoriach badawczych.

  • Nasz personel posiada bezpośrednie doświadczenia w prowadzeniu projektów walidacyjnych i opracowywaniu dokumentacji IQ OQ PQ, pracując uprzednio w zakładach produkcyjnych branży farmaceutycznej i spożywczej na stanowisku specjalisty ds. walidacji i specjalisty ds. zapewnienia jakości.

  • Jesteśmy członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN): Komitetu Technicznego nr 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz oraz Komitetu Technicznego nr 317 ds. Klimatyzacji i Wentylacji.

  


Najważniejsze informacje na temat testów kwalifikacyjnych

Pomiary wykonujemy zgodnie z normą ISO PN-EN ISO 14644-1 oraz ISO PN-EN ISO 14644-3. Wyniki kwalifikacji zostają udokumentowane w postaci wyczerpującego „Raportu z kwalifikacji komory laminarnej” (kart testów z opisaną metodyką pomiarową, kryteriami akceptacji, wynikami pomiarów, obliczeniami statystycznymi, wnioskami), uzupełnionego o dane surowe (wydruki z urządzeń pomiarowych), materiały zdjęciowe i wideo (gdy dotyczy), kopie świadectw kalibracji wykorzystanych urządzeń pomiarowych.TEST: Prędkość liniowa i jednorodność prędkości powietrza pod filtrem


Cel badań: Weryfikacja poprawności pracy nawiewu, weryfikacja laminarności przepływu powietrza


Zakres pomiaru prędkości liniowej powietrza: 0-20m/s (wzorcowanie sondy utrzymywane w zakresie 0-1,2 m/s)

Urządzenie pomiarowe: Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy TESTO 835-2 z sondą termoanemometryczną

Urządzenia pomocnicze: Miara, przenośna drukarka

Metoda pomiarowa: Zgodnie z PN-EN ISO 14644-3

Liczba punktów pomiarowych: Pomiary wykonywane w siatce pomiarowej w centrum komórek o wielkości boków 30x30cm (zwiększona liczba pomiarów w stosunku do minimalnych wymagań PN-EN ISO 14644-3)

Odległość sondy od nawiewnika: 150-300 mm

Tryb pomiaru w każdym z punktów: Średnia z odczytów wykonanych przez urządzenie w ciągu 10 sekund

Obliczenia statystyczne: Zgodnie z PN-EN ISO 14644-3

Raportowanie: Zgodnie ze standardem GMP: dane surowe wydrukowane w miejscu pomiaru, raport końcowy z kwalifikacji komory laminarnej

Więcej informacji na temat pomiaru: Prędkość przepływu powietrza

 

TEST: Wydajność nawiewu (z obliczeń)


Cel badań: Weryfikacja wydajności nawiewu względem wydajności deklarowanej w specyfikacji urządzenia

Metoda: Metoda obliczeniowa zgodna z PN-EN ISO 14644-3 (pomiar strumienia objętościowego powietrza na podstawie pomiaru średniej prędkości liniowej powietrza pod filtrem)

Raportowanie: Zgodnie ze standardem GMP: raport końcowy z kwalifikacji pomieszczenia czystego

Więcej informacji na temat pomiaru: Ilość nawiewanego powietrza

 

TEST: Ilość cząstek stałych w przestrzeni roboczej

Cel badań: Określenie klasy czystości osiąganej w przestrzeni roboczej komory laminarnej

Wielkość mierzonych cząstek: W zakresie 0,1 µm – 10 µm (w zależności od klasy czystości zapewnianej przez nawiew) 

Urządzenie pomiarowe: Laserowy licznik cząstek TSI 9110 lub TSI 9310

Metoda pomiarowa: Zgodnie z PN-EN ISO 14644-1

Liczba punktów pomiarowych: Zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-1

Ilość niezależnych prób pobieranych w każdym punkcie pomiarowym: 2

Objętość pobieranej próby: Klasa GMP A-B: 1 m3; ISO 1-9: zgodnie z PN-EN ISO 14644-1

Obliczenia statystyczne: Zgodnie z PN-EN ISO 14644-1

Raportowanie: Zgodnie ze standardem GMP: dane surowe wydrukowane w miejscu pomiaru, raport końcowy z kwalifikacji pomieszczenia czystego

Więcej informacji na temat pomiaru: Klasyfikacja pomieszczeń czystych i stref czystych

 

 

TEST: Test dymny

 

Cel badań: Weryfikacja laminarnego charakteru przepływu powietrza (występowania równoległego przepływu strug powietrza względem chronionego obszaru

Badany parametr: Kierunek przepływu powietrza

Wykorzystywane urządzenia: Generator dymu LUB tester przepływu powietrza, źródło światła 2600 lm, kamera video

Substancja będąca źródłem dymu/mgły: Olej parafinowy czystości farmaceutycznej lub kwas siarkowy VI

Metoda badań: Norma PN-EN ISO 14644-3

Raportowanie: Zgodnie ze standardem GMP: nagranie video, raport końcowy z kwalifikacji komory laminarnej

Więcej informacji na temat pomiaru: Testy dymne

 

TEST: Integralność filtrów HEPA/ULPA


Cel badań: Potwierdzenie braku występowania nieszczelności w miejscu osadzenia filtra oraz braku uszkodzeń w tkaninie filtracyjnej filtra HEPA/ULPA

Mierzony parametr: Wielkość przecieku przez filtr cząstek o rozmiarze ≥0,3 µm (lub opcjonalnie 0,1 µm)

Obiekt badań: Filtry HEPA i ULPA

Możliwość wykrycia przecieku: Cząstki ≥0,3µm: od 0,01% (przy standardowej prędkości skanowania) lub od 0,001% (przy zredukowanej prędkości skanowania); cząstki ≥0,1µm: od 0,01% (przy zredukowanej prędkości skanowania)

Urządzenia pomiarowe: Laserowy licznik cząstek TSI 9110 wyposażony w elektroniczną sondę do skanowania filtrów oraz laserowy licznik cząstek TSI 9310 do ciągłego monitorowania stężenia aerozolu testowego przed filtrem

Urządzenia pomocnicze: Generator aerozolu testowego, dilluter 1:100

Substancja będąca źródłem cząstek w aerozolu testowym: DEHS

Metoda pomiarowa: Zgodnie z PN-EN ISO 14644-3

Minimalne stężenie cząstek nad filtrem: Wyznaczone zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-3 np. dla akceptowalnego przecieku 0,01%: >12 mln cząstek / stopę sześcienną (gdy założono Na=0), >17,5 mln cząstek / stopę sześcienną (gdy założono Na=1)

Monitoring stabilności stężenia przed filtrem: Ciągły (gdy uwzględniane cząstki ≥0,3 µm) lub przed i po skanowaniu filtra (gdy uwzględniane cząstki ≥0,1 µm)

Obliczenia statystyczne: Zgodnie z PN-EN ISO 14644-3

Raportowanie: Zgodnie ze standardem GMP: dane surowe wydrukowane w miejscu pomiaru, raport końcowy z kwalifikacji komory laminarnej

Więcej informacji na temat pomiaru: Integralność filtrów HEPA i ULPA

 


 

Cena usługi kwalifikacji komory laminarnej

Cena wykonania kwalifikacji komory laminarnej jest uzależniona od zakresu prowadzonej kwalifikacji (rodzaju testów wybranych do wykonania - patrz PAKIETY TESTÓW opisane powyżej), klasy filtrów końcowych zainstalowanych w komorze (te determinują, czy powinny zostać zbadane również cząstki o rozmiarze ≥0,1µm.
Aby sprawdzić cenę usługi kwalifikacji proszę skorzystać z interaktywnego formularza w górnej części strony (nad przyciskiem "Złóż zamówienie"). Wskazane ceny zawierają już koszty dojazdu do miejsca wykonania pomiarów.

Koszt dojazdu:

0 PLN - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości ≤200 km od Poznań (np. Wrocław, Sieradz, Pabianice, Kutno, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra)
300 PLN netto - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości 200-400 km od Poznań (np. Gdańsk, Warszawa, Katowice)
500 PLN netto - gdy miejsce pomiarów znajduje się w odległości >400 km od Poznań (np. Kraków, Rzeszów)

 

 

Składanie zamówień

 

Prosimy o wypełnienie formularza zamówienia na realizację usługi w górnej części strony - przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE. W następnej kolejności skontaktujemy się z Państwem celem doprecyzowania specyficznych warunków wykonania testów, potwierdzenia terminu wykonania pomiarów.

 

 

Dostępne terminy


Jeśli interesuje Państwa wykonanie pomiarów w terminie innym niż wskazane poniżej, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: info@bnt-sigma.pl i zaproponowanie kilku dogodnych dla Państwa terminów - postaramy się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zrealizować usługę w optymalnym dla Państwa terminie.


 
 

USŁUGA

 

TERMIN

 

LOKALIZACJA


 
 
Kwalifikacja komory laminarnej   9 września 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   10 września 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   18 września 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   19 września  2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   25 września 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   26 września 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   30 września 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   1 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   2 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   3 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   7 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   8 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   9 października  2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   10 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   14 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   15 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   16 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   17 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   21 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   22 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   23 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   24 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   28 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   29 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   30 października 2020   Państwa firma 
Kwalifikacja komory laminarnej   31 października 2020   Państwa firma 

 
 

Inne (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl