Kontakt z nami

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań
(61) 624 27 22   info@bnt-sigma.pl

Szkolenia laboratoryjne

Dostępność usługi: nie można kupować
Cena brutto: 0,00 zł 0.00
Cena netto: 0,00 zł
ilość szt

Szczegółowy opis

Szkolenia dla pracowników laboratorium

Trudno dokładnie określić kiedy powstały laboratoria, jednak z pewnością działały już w starożytności. Za pierwsze uznaje się laboratorium fizyczne Pitagorasa. W średniowieczu natomiast kwitło zainteresowanie alchemią, która także wymagała specjalistycznych, dedykowanych eksperymentom pracowni.  Oświecenie, rewolucja przemysłowa i powstanie nauk inżynieryjnych zmieniły ich wygląd i funkcje. Obecnie funkcjonują zarówno laboratoria dydaktyczne, naukowe jak i badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, kontrolne, wzorcujące i inne. Stanowią one samodzielne placówki oraz działają w ramach większych organizacji jak uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe, a przede wszystkim w zakładach przemysłowych. Pełnią tam różnorodną funkcję – od czysto kontrolnej po najważniejsze narzędzie komórek badań i rozwoju (R&D) będąc źródłem cennych danych.  W warunkach silnej konkurencji rynkowej i dynamicznego rozwoju technicznego laboratorium pełni rolę szczególnie ważną z punktu widzenia realizacji interesów spółki. Zaawansowany sprzęt i aparatura pomiarowa, postępująca automatyzacja i cyfryzacja laboratoriów, złożone procedury i metody analityczne oraz wymagania sprawiają, że personel laboratorium musi posiadać szczególnie wysokie kwalifikacje. W placówkach tych zatrudniany jest zwykle personel wykształcony w zakresie nauk ścisłych oraz technicznych oraz w mniejszym stopniu przyrodniczych. Mimo szerokiej i ugruntowanej wiedzy teoretycznej podpartej pewnym doświadczeniem praktycznym nabytym podczas zajęć i praktyk studenckich absolwenci wymagają generalnie intensywnego szkolenia. Ma ono ukazać specyfikę pracy laboratoryjnej w danej branży, uzupełnić i rozwinąć wiedzę oraz umożliwić nabycie praktycznych umiejętności. Szkolenia personelu z wieloletnim doświadczeniem mają z kolei za zadanie wprowadzać go w nowo wprowadzane metody badawcze oraz umożliwić sprawne korzystanie z najnowszych zdobyczy techniki.

szkolenia z zakresu możliwości współczesnych technik analitycznych

Liczba dostępnych obecnie technik analitycznych stale się zwiększa. Zakres stosowania istniejących także ulega stałemu poszerzaniu, coraz bardziej powszechne stają się metody sprzężone. Otwiera to zupełnie nowe możliwości w zakresie badań i analiz laboratoryjnych. Rozwiązywanie bieżących problemów jakościowych i technologicznych oraz prowadzenie prac R&D często wymaga przeprowadzenia niestandardowych, nieznanych personelowi laboratorium badań. Nieznajomość lub niedoszacowanie współczesnych możliwości analitycznych może być przyczyną zaniechania ważnych eksperymentów mogących dostarczyć cennych danych. Nawet gdy w danym momencie laboratorium nie jest przygotowane technicznie i organizacyjnie na ich wprowadzenie możliwe jest nawiązanie współpracy z placówką zewnętrzną co zwykle przynosi obopólne korzyści. Zebrane w ten sposób doświadczenie może być punktem wyjścia w opracowaniu strategii rozwoju laboratorium. Uważne śledzenie najnowszych trendów w technice laboratoryjnej stanowi bardzo ważny element rozwoju kompetencji personelu nowoczesnego laboratorium.

szkolenia z zakresu technik informacyjnych i komputerowych. Postępująca cyfryzacja procesów produkcji i zapewnienia jakości nie omija laboratoriów. Obecnie niemal każdy aparat współpracuje z komputerem poprzez specjalistyczne oprogramowanie lub jest z nim całkowicie zintegrowany. Arkusze kalkulacyjne pozwalają dokonywać szybkich obliczeń, usprawniać obróbkę danych liczbowych oraz prezentować dane. Powszechne jest także łączenie urządzeń badawczych w sieci za pomocą interfejsów od RS-232 przez wejścia cyfrowe, USB po połączenia bezprzewodowe Wi-Fi. Wiele może funkcjonować ze stałym dostępem do Internetu. Umożliwia to sprawny transfer i obróbkę danych pomiarowych, usprawnienie pracy i wynikowo zwiększenie wydajności laboratorium. Realizacja koncepcji Internetu Rzeczy (Internet Of Things) w laboratorium daje możliwość śledzenia bieżącej sytuacji z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, szybkiego reagowania na błędy i niespotykanej wcześniej elastyczności pracy. Dostępne będzie to jednak tylko wtedy, kiedy personel będzie świadomy tych możliwości i zyska wiedzę oraz umiejętności pozwalające  na  ich wdrożenie i praktyczne wykorzystanie. Niezbędna jest więc coraz większa sprawność w posługiwaniu się komputerem, oprogramowaniem oraz Internetem przekazywana pracownikom na szkoleniach i warsztatach

szkolenia z zakresu statystyki i matematyki

Dzięki nowoczesnej technice coraz rzadziej mamy do czynienia z koniecznością dokonywania obliczeń w laboratorium. W wielu przypadkach jest to jednak nadal nieuniknione. Samodzielne tworzenie i korygowanie modeli matematycznych w arkuszu Excel (np. w celu obliczenia niepewności pomiaru, sprawdzenia liniowości), obróbka statystyczna i prezentacja danych stanowi niezwykle cenną umiejętność. Pracownicy laboratorium powinni stale pogłębiać wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu matematyki (zwłaszcza wykonywanie działań i obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym) jak i statystyki (pojęcia i testy statystyczne, statystyka opisowa, interpretacja danych statystycznych) itp.

zagadnienia prawne w pracy laboratoryjnej

Jakkolwiek wymagania prawne charakterystyczne dla poszczególnych branż są zwykle mało uniwersalne, to istnieje obecnie duży zbiór wspólny łączący większość placówek laboratoryjnych. Są to ważne zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w laboratoriumzarządzaniem odczynnikami chemicznymi oraz zagospodarowaniem odpadów chemicznych, które prawie zawsze powstają w takich placówkach. Uniwersalne są także przepisy prawne z zakresu prawa o miarach (metrologia prawna) oraz obowiązków wynikających z obowiązującej dyrektywy REACH 1907/2006 (WE).

- zintegrowane systemy zarządzania

Ze względu na fundamentalne znaczenie podstawowym systemem zarządzania, z którym zaznajomić musi się personel laboratorium jest systemu zarządzania jakością badań według ISO 17025 oraz zasady dobrej praktyki laboratoryjnej GLP. Nowoczesne zakłady całościowo pracują na ogół w oparciu o inne zintegrowane systemy zarządzania: jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001)bezpieczeństwem (ISO 18001) czy energią (ISO 50001) i inne. Ich znajomość pomaga optymalnie umiejscowić laboratorium w strukturze organizacji, właściwie zdefiniować odpowiedzialność i uprawnienia oraz określić strategię rozwoju tego oddziału np. dzięki przewidywaniu nowych wyzwań analitycznych wynikających z wprowadzanego systemu. Wiele wymagań odnoszących się do całej organizacji można z powodzeniem wprowadzać w laboratorium poprawiając bezpieczeństwo pracy czy redukując negatywne oddziaływanie na środowisko.

- szkolenia z zarządzania i kompetencji miękkich

Laboratoria stanowią na ogół niewielkie zespoły jednak w miarę wzrostu poziomu rozwoju krajowej gospodarki, upowszechniania się komórek R&D ich liczba, wielkość i znaczenie systematycznie rośnie. Generuje to nowe wyzwania, którym sprostać musi kierownictwo laboratoriów. Pomocne okazują się tutaj nowoczesne techniki zarządzania zespołem, delegowania zadań i rozwiązywania konfliktówrozwój umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Niezwykle ważna staje się także umiejętność prowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz oceny kompetencji prowadzące do znalezienia odpowiednich kandydatów na coraz trudniejszym rynku pracy. Określenie potrzeb pracowników, kształtowanie relacji w dziale oraz motywowanie członków zespołu stają istotnymi atutami. Kierownictwo laboratoriów chcące optymalnie wykorzystywać posiadane zasoby musi być otwarte także na zdobywanie umiejętności menadżerskich oraz miękkich.

 

Inne (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl