Niepewność pomiaru - 10 przewodników i dokumentów, które warto przeczytać

Niepewność pomiaru

 

Podstawowe definicje

Niepewność pomiaru to parametr związany z wynikiem pomiaru i charakteryzujący rozrzut wartości, które można przypisać wartości mierzonej. Takim parametrem może być na przykład odchylenie standardowe lub szerokość przedziału odpowiadającego określonemu poziomowi ufności, a także wynik pomiaru po uwzględnieniu wszystkich składników niepewności. Źródła niepewności wyniku mogą być różne, na przykład: pobieranie próbek, wpływ matrycy i pochodzących z niej zanieczyszczeń, warunki środowiska, wolumetryczne wyposażenie pomiarowe i inne. Ponadto, źródłami niepewności mogą być również: czystość odczynników, wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia, dokładność i precyzja wyposażenia pomiarowego oraz parametry charakteryzujące metodę (np.: odzysk, powtarzalność czy odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna). Szacowanie niepewności zależy od wymagań zawartych w metodzie i wymagań klienta. Przy szacowaniu niepewności powinny być wzięte pod uwagę wszystkie składniki niepewności wynikające z poszczególnych etapów badań. W przypadku gdy niemożliwe jest oszacowanie niepewności na wszystkich etapach badania, niepewność wyniku oblicza się w oparciu o wiedzę, doświadczenie oraz biorąc pod uwagę zakres pomiarowy urządzeń.

Niepewność standardowa (u) - niepewność wyniku pomiaru wyrażona jako odchylenie standardowe (s). Najczęściej niepewność wyraża się jako sumę niepewności poszczególnych składowych (niepewność pochodząca z różnych źródeł) wyrażoną odchyleniem standardowym.  

Niepewność standardowa złożona (uc) - Niepewność standardowa złożona (uc) jest to niepewność wyniku pomiaru, gdy wynik otrzymuje się na podstawie wartości szeregu wielkości mierzonych. Jest to zatem całkowita niepewność oszacowana na podstawie przebiegu procedury analitycznej.

Niepewność rozszerzona (U) - wielkość określającą przedział, w którym znajduje się wynik, oraz w którym można oczekiwać, że znajdzie się znaczna część rozrzutu wartości mierzonej. Współczynnik rozszerzenia najczęściej równy jest 2, może przyjmować również wartość w przedziale liczb 2 – 3. Wielkość współczynnika rozszerzenia zależy od liczby powtórzeń dla wartości mierzonych użytych do szacowania niepewności złożonej. Przy rozkładzie normalnym i liczbie wyników powyżej sześciu oraz poziomie ufności 95% k = 2. W innym przypadku mnożnik k wybiera się na podstawie testu Studenta dla określonych stopni swobody w przedziale ufności 95%.

 

Dokumenty referencyjne

Poniżej prezentujemy listę 10 wartościowych naszym zdaniem dokumentów – przewodników, które warto przeczytać chcąc poznać aktualne podejście i techniki obliczeniowe wykorzystywane w szacowaniu niepewności pomiaru.
Wiele z przywołanych poniżej publikacji opisuje pomiary wartości fizycznych (pomiary mary, pomiary objętości, pomiary długości) i najczęstsze towarzyszące im źródła niepewności.

1. Niepewność pomiarów w teorii i praktyce - Główny Urząd Miar

Dokument powstał w wyniku współpracy Głównego Urzędu Miar oraz krajowych środowisk naukowych. Dokument omawia podstawowe zagadnienia związane z tematyką szacowania niepewności pomiaru (zasady obliczania niepewności standardowej, wyznaczania niepewności rozszerzonej, zapisywania wyników pomiarów wraz z niepewnością), ale również odnosi się do wielu kwestii specyficznych dla poszczególnych typów pomiarów - pomiarów fizykochemicznych i biomedycznych, pomiarów wielkości elektrycznych i geometrycznych. Z przewodnika dowiemy się więc nie tylko jak obliczyć niepewność pomiaru w typowym laboratorium fizykochemicznym, ale również jak szacować niepewność np. w medycznym laboratorium diagnostycznym. Co przykładowo znajdziemy w monografii? Szacowanie niepewności w pomiarach higrometrycznych, obliczanie niepewności w określeniu składu złożonych mieszanin gazowych, szacowanie niepewności kalibracji wzorców wielkości elektrycznych. Dokument omawia źródła niepewności przy wzorcowaniu płytek wzorcowych, wyjaśnia wzory stosowane podczas obliczania niepewności pomiaru płytek wzorcowych. Warto zaznaczyć, że jest to dokument nieodpłatny.

2. Guide to Quality in Analytical Chemistry - 3rd edition (2016)

Potrzebujesz wzorów stosowanych podczas obliczeń niepewności oraz pełnych przykładów obliczeniowych? Przewodnik opracowany przez EURACHEM/CITAC to ponad 100 stron wysokiej jakości przykładów obliczeń i wzorów, doskonałe źródło informacji m.in. na temat szacowania niepewności pomiaru blisko granicy oznaczalności (LOQ), wykorzystania metody Monte Carlo w obliczaniu niepewności. Podejście zaprezentowane w przewodniku jest spójne z wymaganiami normy ISO 17025 i powszechnie akceptowane przez specjalistów związanych ze środowiskiem akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Niepewność standardowa typu a, czy niepewność standardowa typu b? Jakie zastosować wzory? Jakie składniki powinien obejmować budżet niepewności? Jak obliczyć błąd pomiaru, a jak obliczyć niepewność pomiaru? Z tym przewodnikiem znajdziesz odpowiedź na większość pytań dotyczących niepewności pomiaru. Jest to dokument nieodpłatny, dostępny w języku angielskim.

3. Measurement uncertainty arising from sampling

Niepewność pobierania próbki to często największy składnik budżetu niepewności tych procedur badawczych, które uwzględniają wkład operacji związanych z procesem pobierania i transportu próbek do laboratorium. Przewodnik opisuje kilka metod, które można zastosować dla obliczenia niepewności operacji pobierania prób i ich przygotowania do analizy mającej miejsce już w laboratorium. Przewodnik „krok po kroku” wyjaśnia w jaki sposób zaplanować eksperyment (ile pobrać próbek dodatkowych, czym się kierować podczas wyboru miejsca poboru prób, w jakiej ilości powtórzeń zbadać próbki) oraz jak wyliczyć niepewność próbkowania na podstawie zebranych wyników. Wyznaczanie niepewności pomiaru z uwzględnieniem procesu pobierania próbki jest tym przewodniku opisane w sposób wyczerpujący, „na temat” i co bardzo ważne – bardzo przystępnie.

4. Use of uncertainty information in compliance assessment

Zazwyczaj niepewność pomiarów nie jest wprost wykorzystywana w procesie wnioskowania na temat zgodności lub niezgodności wyniku pomiaru ze specyfikacją lub wymaganiem prawnym. Jeśli jednak zamierzamy uwzględnić informację o niepewności pomiarowej w ocenie zgodności, jednym z najlepszych dokumentów opisujących możliwe podejścia jest kolejny przewodnik wydany przez organizację Eurachem - „Use of uncertainty information in compliance assessment”. Chociaż znów jest to dokument wydany w języku angielskim, nieodpłatnie otrzymujemy gotowe rozwiązania do zastosowania, dzięki którym możemy „dostarczyć wyniku poza wszelką wątpliwość” zarówno w sytuacji gdy zamierzamy dostarczać „dowodu zgodności”, jak sytuacji, w której do podjęcia decyzji wymagane jest dostarczenie „dowodu niezgodności”.

5. DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe

Wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) są obok samej normy ISO 17025 są podstawą określającą wymagania stawiane laboratoriom ubiegającym się o akredytację. Dokument PCA DAB-07, nie zawiera wielu wymagań w zakresie niepewności pomiaru, jednak jego wymagania musza być bezwzględnie wdrożone.

6. PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Norma ISO 17025 nawiązuje w szeregu punktów do tematyki szacowania niepewności pomiaru. Bez wątpienia jest to jeden z podstawowych dokumentów, z którym należy się zapoznać podchodząc do zagadnienia szacowania niepewności pomiaru.

7. Określanie niepewności pomiarów (poradnik do Laboratorium Fizyki)

Z dokumentu opracowanego przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej skorzystają przede wszystkim laboratoria, które wykonują pomiary wielkości fizycznych. Dokument przedstawia definicje związane z wyznaczaniem niepewności pomiaru, omawia źródła niepewności, wyjaśnia jak obliczana jest niepewność standardowa typu a, niepewność standardowa typu b. Od podstaw wytłumaczone są zasady obliczania niepewności (pomiary pośrednie, pomiary bezpośrednie) oraz przedstawione proste przykłady opracowywania wyników pomiarów wielkości fizycznych.

8. A Beginner's Guide to Uncertainty of Measurement

Przewodnik „A Beginner's Guide to Uncertainty of Measurement” to kolejna propozycja adresowana przede wszystkich do tych, którzy zastanawiają się w jaki sposób oszacować niepewność pomiaru w laboratorium wykonującym pomiary wielkości fizycznych. Jest to dostępny bez opłat ciekawy dokument opracowany przez ekspertów z NPL (National Physical Laboratory) z Wielkiej Brytanii. Przewodnik odpowiada m.in. na pytania: jak zbadać typ rozkładu danych, jak obliczyć niepewność standardową typu a oraz niepewność standardową typu b, w jaki sposób zaokrąglać wyniki pomiarów oraz niepewności pomiaru. Od podstaw i bardzo przejrzyście.

9. Maksymalna niepewność pomiaru – jaka powinna być?

Jeśli wiemy już co to jest niepewność pomiarowa, ale interesuje nas odpowiedź na pytanie „jaka powinna być maksymalna niepewność pomiarowa”, zachęcamy do zapoznania się ze zaproponowanym artykułem oraz rozwijającym go materiałem wideo. Powszechnie stosowanych jest kilka metod obliczania maksymalnej dopuszczalnej niepewności pomiaru – każda z nich została w prosty sposób omówiona (również z przykładami obliczeń).

10. Measurement uncertainty evaluation

Ostatnia propozycja to dokonały materiał wideo na temat niepewności pomiaru przygotowany przez NPL. Najlepszą zachętą do zapoznania się z nim, mogą być słowa jednego z odbiorców tego materiału: „.To najlepiej zainwestowane 20 minut w mojej 20-letniej karierze zawodowej”. Chociaż niewiarygodne, ale w 20 minut rzeczywiście można bardzo dużo dowiedzieć się na temat obliczania niepewności pomiaru.

 

 

 

 

 Niepewność pomiaru - szkolenie

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl