WARSZTATY: Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Dostępność usługi: Określ: formę, termin, opcję VAT szkolenia
Czas realizacji usługi: Szkolenie 2-dniowe
Cena brutto: 5 166,00 zł 5166.00
Cena netto: 4 200,00 zł
ilość szt.
* - Pole wymagane
Ocena: 4.85

Szczegółowy opis

Warsztaty "Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - komentarz do wymagań normy, analiza silnych 
i słabych stron laboratorium, identyfikowanie szans 
i ryzyk, budowanie listy akcji dla laboratorium"koronawirus w Polsce 2020 - wspieram lokalny biznesCelem warsztatów jest omówienie wymagań wprowadzanych przez normę ISO/IEC 17025:2018-02 oraz ocena wpływu tych wymagań na dane laboratorium. Jednym z elementów szkolenia jest przedstawienie nowych wymagań standardu, kluczowym elementem szkolenia
jest jednak odniesienie poszczególnych wymagań standardu do procesów i rozwiązań zastosowanych obecnie w danym laboratorium
-
zidentyfikowanie ewentualnych braków, czasami szans na uproszczenie obecnego system, zbudowanie listy akcji do wdrożenia.

Po zakończonych warsztatach uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej (plik Excel) wynik przeprowadzonej wspólnie analizy silnych i słabych stron, szans i ryzyk, listę akcji do wdrożenia w laboratorium. Plik Excel zawiera również wymagania dla laboratorium wynikające z normy ISO 17025 (w skróconej wersji - w celu ułatwienia przygotowania np. listy kontrolnej z pytaniami do auditów wewnętrznych).

Szkolenie jest w szczególności adresowane do pracowników laboratoriów zaangażowanych w przegląd wymagań znowelizowanej normy ISO 17025 i ich wdrożenie w systemie zarządzania jakością swojego laboratorium. Szkolenie jest proponowane również w formie szkolenia otwartego i webinarium, natomiast ze względu na warsztatowy charakter szkolenia, najbardziej polecaną formą jest spotkanie zorganizowane na miejscu w siedzibie danego laboratorium. W szkoleniu powinny wziąć udział osoby dobrze znające sposób pracy oraz poziom realizacji
w laboratorium wymagań dotychczasowej wersji normy ISO 17025
(w ten sposób czas warsztatów może zostać bardziej spożytkowany na przygotowanie listy akcji niż na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie "w jaki sposób dane czynności są obecnie realizowane w laboratorium"). Ponieważ w ciągu 2 dni warsztatów, dyskusją zostaną objęte wszystkie punkty normy i wiele aspektów pracy laboratorium, warsztaty są również dobrą okazją do doskonalenia zespołu auditorów wewnętrznych lub wprowadzenia w nowe aspekty działalności laboratorium tych członków Zespołu, dla których planowana jest zmiana ich roli w organizacji. Wśród wszystkich uczestników zalecana jest minimum podstawowa znajomość wymagań drugiej edycji standardu ISO 17025; optymalnie, jeśli uczestnik warsztatów miał już okazję zapoznać się z wymaganiami trzeciej edycji standardu (PN-EN
ISO/IEC 17025:2018-02).

 


PROGRAM RAMOWY WARSZTATÓW (2 DNI)

CZĘŚĆ A - TEORETYCZNA (ok. 1 godzina)

1. Zasady ISO 9001 wprowadzone do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 • Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością, procesy w działalności laboratoryjnej
 • Zarządzanie ryzykiem

2. Przegląd najważniejszych zmian w PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 

 • Nowe wymagania dla laboratorium


CZĘŚĆ B - WARSZTATOWA (ok. 15 godzin)

3. Wymagania ogólne: bezstronność i poufność (krótkie omówienie wymagań; identyfikacja silnych i słabych stron, 
szans i ryzyk dla laboratorium; zdefiniowanie akcji do wdrożenia)

4. Wymagania dotyczące struktury (krótkie omówienie wymagań; identyfikacja silnych i słabych stron, szans i ryzyk dla laboratorium; zdefiniowanie akcji do wdrożenia)

5. Wymagania dotyczące zasobów (krótkie omówienie wymagań; identyfikacja silnych i słabych stron, szans i ryzyk dla laboratorium; zdefiniowanie akcji do wdrożenia)

 • Personel
 • Pomieszczenia i warunki środowiskowe
 • Wyposażenie
 • Spójność pomiarowa
 • Dostawy produktów i usług

6. Wymagania dotyczące procesu (krótkie omówienie wymagań; identyfikacja silnych i słabych stron, szans i ryzyk dla laboratorium; zdefiniowanie akcji do wdrożenia)

 • Przegląd zapytań, ofert i umów
 • Wybór, weryfikacja i walidacja metod
 • Pobieranie próbek
 • Postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań
 • Zapisy techniczne
 • Szacowanie niepewności pomiaru
 • Potwierdzanie ważności wyników
 • Przedstawianie wyników
 • Skargi
 • Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami
 • Nadzorowanie danych - zarządzanie informacją

7. Wymagania dotyczące systemu zarządzania (krótkie omówienie wymagań; identyfikacja silnych i słabych stron, szans i ryzyk dla laboratorium; zdefiniowanie akcji do wdrożenia)

 • Opcja A, opcja B
 • Dokumentacja systemu zarządzania
 • Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania
 • Nadzór nad zapisami
 • Działania mające na celu określenie ryzyka i szans
 • Doskonalenie
 • Działania korygujące
 • Audity wewnętrzne
 • Przeglądy zarządzania

  8. Przegląd zdefiniowanej listy akcji, ustalenie priorytetów

DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

 


 
 

SZKOLENIE NA MIEJSCU W FIRMIE

Trener przyjeżdża do Państwa 
laboratorium w uzgodnionym terminie

 

ZDALNE NA ZAMÓWIENIE

"Na żywo" z trenerem przez Internet
(więcej o tej formie szkolenia tutaj)

 

SZKOLENIE OTWARTE

Szkolenie w formie tradycyjnej
(sala szkoleniowa)


 
 

Szkolenie we własnej siedzibie to:

 • Najdogodniejsza opcja dla omówienia przypadków Państwa laboratorium
 • Optymalne kosztowo rozwiązanie 
  dla przeszkolenia większej 
  grupy pracowników
 • Wiele dostępnych terminów,
  brak ryzyka odwołania szkolenia
 

Szkolenie zdalne to:

 • Brak podróżowania i kosztu noclegu
 • Szkolenie na wyłączność dla pracowników Państwa firmy
 • Program szkolenia i zaświadczenie uczestnictwa takie samo, jak dla szkolenia zamkniętego i otwartego
 • Wiele dostępnych terminów, brak ryzyka odwołania szkolenia - szkolenie jest realizowane od 1 uczestnika
 

Szkolenie otwarte to:

 • Optymalne kosztowo rozwiązanie dla przeszkolenia jednego pracownika
 • Konieczność dojazdu na miejsce szkolenia
 • Ryzyko odwołania szkolenia w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników

 
 

Cena szkolenia:

3.900 PLN netto dla 1 osoby 
4.200 PLN netto dla grupy 2-10 osób 
4.500 PLN netto dla grupy 11-20 osób

 

Cena szkolenia:

2.900 PLN netto dla 1 osoby 
3.400 PLN netto dla grupy 2-10 osób 
3.900 PLN netto dla grupy 11-20 osób

 

Cena szkolenia:

Zgłoszenie do 31 dni przed terminem:
790 PLN netto / 1 osoba (w trakcie
składania zamówienia w oknie "Kupon
rabatowy", prosimy o wpisanie hasła:
31dniwcześniej)
Zgłoszenie 30-14 dni przed terminem:
890 PLN netto / 1 osoba


 
 

Rezerwacja terminu:

Skorzystaj z opcji "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE"
w górnej części strony

 

Zgłoszenia:

Skorzystaj z opcji "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE"
w górnej części strony

 

Zgłoszenia:

Skorzystaj z opcji "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE"
w górnej części strony


 
 

 

 

TERMINY SZKOLEŃ 2020


Interesuje Państwa realizacja szkolenia w terminie innym niż wskazane poniżej? Prosimy o kontakt na adres: info@bnt-sigma.pl i zaproponowanie kilku terminów dogodnych dla Państwa.


 
 

TEMAT SZKOLENIA

 

TERMIN SZKOLENIA

 

LOKALIZACJA SZKOLENIA


 
 
Wymagania ISO 17025:2018  

16-17 marzec 2020

 

Zdalnie

Wymagania ISO 17025:2018  

23-24 marzec 2020

 

Zdalnie

Wymagania ISO 17025:2018  

30-31 marzec 2020

 

Zdalnie

Wymagania ISO 17025:2018   06-07 kwiecień 2020   Zdalnie
Wymagania ISO 17025:2018   04-05 maj 2020   Zdalnie
Wymagania ISO 17025:2018   11-12 maj 2020   Zdalnie
Wymagania ISO 17025:2018   13-14 maj 2020   Twoje laboratorium
Wymagania ISO 17025:2018   18-19 maj 2020   Zdalnie
Wymagania ISO 17025:2018   20-21 maj 2020   Twoje laboratorium
Wymagania ISO 17025:2018   25-26 maj 2020   Zdalnie
Wymagania ISO 17025:2018   01-02 czerwiec 2020   Zdalnie
Wymagania ISO 17025:2018   04-05 czerwiec 2020   Twoje laboratorium
Wymagania ISO 17025:2018   08-09 czerwiec 2020   Zdalnie
Wymagania ISO 17025:2018   15-16 czerwiec 2020   Zdalnie
Wymagania ISO 17025:2018   18-19 czerwiec 2020   Twoje laboratorium
Wymagania ISO 17025:2018  

22-23 czerwiec 2020

 

Zdalnie

Wymagania ISO 17025:2018  

24-25 czerwiec 2020

 

Twoje laboratorium

Wymagania ISO 17025:2018  

29-30 czerwiec 2020

 

Zdalnie


 
 

 

 

OFERTA SZKOLENIA DO POBRANIA


Kliknij zdjęcie poniżej, aby pobrać dokument pdf:

Kliknij, aby pobrać program szkolenia NORMA ISO 17025

 
NIEODPŁATNE WEBINARIA. ZADAJ PYTANIE.

POZNAJ PERSPEKTYWĘ INNYCH LABORATORIÓW. 


 

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

Opublikowano nową polską wersję językową standardu dla laboratoriów badawczych 
i wzorcujących ISO 17025

W dniu 9 października 2018 opublikowano nową polskojęzyczną wersję standardu dla laboratoriów “PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wersja polska" - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Polska wersja normy zastępuje normy:

 • PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007 - wersja polska,
 • PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 - wersja polska,
 • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wersja polska.

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jest długo oczekiwanym polskim tłumaczeniem wydanej w 2017 roku anglojęzycznej wersji normy "ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”. Komunikat Polskiego Centrum Akredytacji nr 243 z dnia 12.12.2017 r wskazuje, iż nowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 będą uwzględniane podczas auditów nadzoru począwszy od 10 kwietnia 2019 roku. Jeżeli laboratorium nie wdroży przed planowaną oceną wymagań nowej wersji normy, fakt ten należy zgłosić do PCA nie później niż miesiąc przed planowaną datą oceny. Ostatecznym terminem do którego "należy przejść na nową normę" jest 30 listopada 2020. Biorąc pod uwagę dużą liczbę laboratoriów, które zobligowane są do wdrożenia PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PCA zwraca uwagę na ryzyko, iż brak poddania się ocenie w nadzorze z uwzględnieniem znowelizowanych wymagań, może skutkować brakiem możliwości realizacji przez PCA dodatkowej oceny na wniosek laboratorium. Co nowego w ISO 17025?

Nowa struktura normy 17025

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 określa ogólne wymagania dotyczące kompetencji, bezstronności oraz spójnego działania laboratoriów i ma zastosowanie do wszystkich organizacji prowadzących działalność laboratoryjną. Podmioty korzystające z usług laboratoriów, organa stanowiące i jednostki akredytujące bazują na standardzie ISO 17025 w celu potwierdzenia lub uznania kompetencji laboratoriów.

Na pierwszy rzut oka standard wygląda zupełnie inaczej niż wersja normy 17025  z 2005 roku. Norma ISO/IEC 17025:2017 ma nową strukturę, zgodną z pozostałymi ostatnimi wydaniami norm serii 17000 wydawanymi przez CASCO. ISO 17025 z 2005 roku podzielona była na wymagania dotyczące zarządzania i wymagania techniczne, natomiast ostatnia wersja standardu posiada pięć sekcji:

 • Wymagania ogólne, obejmujące m.in. wymagania dotyczące zapewniania bezstronności i poufności w laboratorium;
 • Wymagania organizacyjne, odnoszące się do charakteru i statusu prawnego laboratoriów akredytowanych; 
 • Wymagania dotyczące zasobów, gdzie określono m.in. wymagania wobec personelu laboratorium, środowiska laboratoryjnego i wykorzystywanego sprzętu; 
 • Wymagania dotyczące procesów, które dotykają takich zagadnień jak: przegląd umów, dobór metod badań, walidacja i sprawdzanie metod badawczych, szacowanie niepewności pomiaru, ocena zgodności, raportowanie wyników.
 • Wymagania w zakresie zarządzania.

Na co kładzie nacisk nowa edycja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?

Wiele z dotychczasowych wymagań ISO 17025 jest wciąż utrzymanych – konieczność sprawdzania poprawności metody (sterowanie jakością badań), wymóg posiadania przez laboratorium poprawnego oszacowania niepewności pomiaru, oczekiwanie ciągłego szkolenia personelu laboratorium. Nowa norma 17025 wyraźnie jednak podkreśla wagę następujących obszarów działalności laboratorium:

 • Zapewnienie spójności pomiarowej (ang. metrological traceability). Zagadnieniu temu dedykowano specjalny podpunkt normy oraz dwustronicowy załącznik informacyjny. Główne wymaganie techniczne jest oczywiście takie samo – laboratoria muszą kalibrować posiadany sprzęt i korzystać z odpowiednich wzorców odniesienia. Nowy Standard, jednak zawiera bardzo wyraźny wymóg posiadania dokumentacji łańcucha kalibracji. Ten nowy akapit będzie wymagał pewnej interpretacji przez laboratoria (i auditorów) i jeśli nadmiernie interpretowany, może doprowadzić do opracowywania przez laboratoria nowych, skomplikowanych wykresów obrazujących powiązanie stosowanych materiałów odniesienia z krajową jednostką metrologiczną (NMI). Jest to wyraźnie nieuzasadnione - laboratoria badawcze po prostu nie posiadają tej informacji. Nowy wymóg w dużej mierze może zostać zaspokojony z wykorzystaniem istniejącej już dokumentacji. Laboratoria już teraz muszą dokumentować źródło stosowanych przez siebie standardów, dostawców CRM – to pozwala na wykazanie nieprzerwanego łańcucha powiązań od wyników pomiarów do standardów wykorzystywanych w laboratorium. Aneks informacyjny zamieszczony w nowym ISO 17025:2017 jasno wskazuje, że posiadanie przez dostawcę akredytacji na zgodność z ISO17025, można uznać za dowód tego, iż dostawca zapewnił po swojej stronie spójność metrologiczną, w związku z czym nie jest konieczne gromadzenie przez laboratorium dodatkowej dokumentacji.
 • Ocena zgodności. Nowelizacja normy 17025 podkreśliła wymóg dokumentowania zasady decyzyjnej stosowanej w ocenie zgodności. Zasadom ustanawiania reguł decyzyjnych, pozyskiwaniu dowodu zgodności lub dowodu niezgodności z uwzględnieniem z nieuwzględnianiem informacji o niepewności metody badawczej, poświęcony jest jeden z modułów prowadzonego przez nas szkolenia „Niepewność pomiaru, ocena zgodności”).
 • Pobieranie próbek. W nowej normie ISO 17025 podkreślono, że operacja pobierania próbki i zasady postępowania z pobraną próbką, są operacjami krytycznymi jakościowo. Norma definiuje jakie informacje powinno zamieścić się w protokole z poboru próbki.
 • Technologie informatyczne. Wymagania związane z wykorzystaniem systemów komputerowych, elektronicznych rejestrów, generowania wyniki, generowania elektronicznych raportów z badań.
 • Ocena ryzyka. Nowa norma 17025 zachęca do "myślenia opartego na ryzyku”. Słowo "ryzyko" pojawia się w trzeciej wersji normy 17025 ponad 30 razy, podczas gdy w wersji drugiej tylko cztery razy. Norma w dedykowanym podpunkcie wskazuje na konieczność definiowania przez laboratorium odpowiednich akcji w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk i możliwości. W zdecydowanej większości przypadków, zwłaszcza w laboratoriach w których regularnie prowadzi się Przeglądy Systemu Jakości/ Przeglądy Zarządzania, wymóg ten nie powinien być źródłem nowego obciążenia dla laboratorium. Warto tutaj również zwrócić uwagę na wydźwięk Przedmowy do standardu. Nowa norma 17025 to mniej nakazowych wymogów - w ich miejsce wprowadzone są wymagania wynikające z/uzależnione od wyników laboratorium. Pozostaje tylko obserwować, czy laboratoria będą w stanie wykorzystać tę dodatkową elastyczność w praktyce. 

Podsumowując, PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 różni się od ISO 17025:2005 znacznie mniej, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Owszem, wprowadzono zmiany strukturalne w dokumencie, ale zmiany w wymaganiach technicznych nie są diametralne - najczęściej są wyjaśnieniem istniejących wymogów. Analiza ryzyka i podejście procesowe? Zaktualizowana norma ISO 17025, dzięki szeregowi odwołań do potrzeby szacowania i oceny ryzyka, powinna dać laboratoriom większą elastyczność we wdrażaniu wymagań standard.

 

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA I NORMY ISO 17025

 

Czy nowa norma ISO 17025 jest już dostępna w sprzedaży na terenie Polski?

Od 9.10.2018 na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego można już zakupić normę ISO 17025 w języku polskim. Polską wersja standardu ISO 17025 (plik pdf) można zakupić w cenie 98,50 PLN netto.

Czy materiały szkoleniowe zawierają pełny tekst normy ISO 17025?

Nie, ponieważ na takie wykorzystanie treści normy 17025 nie pozwalają prawa autorskie przysługujące właścicielowi standardu.

Czy zmiany w ISO 17025 mogą być również omówione w trakcie szkolenia 1-dniowego?

Ze względu na dużą ilość zmian wprowadzonych do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz warsztatowy charakter szkolenia, zdecydowanie zalecamy, aby szkolenie było kursem 2-dniowym.

Czy szkolenie ISO 17025 może zostać zorganizowane również na miejscu w laboratorium?

Tak, organizujemy szkolenia z zakresu zmian w ISO 17025 na terenie laboratoriów. W trakcie szkolenia organizowanego w laboratorium mamy najlepsze warunki do tego, aby w sposób szczegółowy odnieść wymagania nowej normy ISO 17025 do sytuacji danego laboratorium – w ten sposób tworzymy obraz aktualnego stanu wdrożenia normy i plan działania do dostosowania do wersji trzeciej.

Interesują mnie otwarte szkolenia ISO 17025. W jakich miejscowościach będą realizowane szkolenia ISO 17025 w roku 2019?

Zmiany w normie ISO 17025 omawiamy przede wszystkim w trakcie szkoleń (warsztatów) odbywających się na miejscu w siedzibie Klienta. Zmiany w ISO 17025 dyskutujemy również w trakcie warsztatów mających formie webinarium. Szkolenie otwarte zostanie zorganizowane pod koniec roku 2019 w miejscowości Poznań. Inne prawdopodobne lokalizacje szkoleń otwartych to: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Katowice.

Zmiany w normach ISO często zaznaczone są w tekście samej normy. Czy szkolenie będzie zawierało tabelę porównawczą PN EN ISO 17025 wersji drugiej z wersją znowelizowaną?

Nie, organizowane w BNT SIGMA szkolenia ISO 17025 nie zawierają zestawienia różnic.

Kiedy zmiany w normie ISO 17025 zostaną uwzględnione w pozostałych szkoleniach organizowanych przez BNT SIGMA.

Aktualizacja szkoleń o nowe wymagania ISO 17025 została przeprowadzona w czwartym kwartale 2018 roku.

Norma iso 17025 jest wdrażana w procesie akredytacji laboratorium. Czy z wdrożenia jest skorzystają laboratoria niezainteresowane akredytacją?

Tak, norma iso17025 może być z powodzeniem stosowana również przed podmioty nie planujące uzyskania certyfikatu ISO 17025. Należy jednak pamiętać, że certyfikat ISO 17025 dla laboratoriów świadczących usługi na rynku komercyjnym, jest obecnie dla laboratorium czymś praktycznie obowiązkowym.

Interesuje mnie norma iso 17025 w formacie pdf. Czy norma ta jest tańsza od wersji papierowej?

Cena pdf ISO 17025 jest taka sama jak cena wersji drukowanej.

Nowelizacja normy 17025 miała miejsce w 2017 roku. Czy znany jest już termin kolejnej nowelizacji?

Na stronie Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego nie został jeszcze ogłoszony termin rozpoczęcia prac nad czwartą edycją normy iso17025.

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje (szkolenie tradycyjne) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia nie obejmuje Zakwaterowania (osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem; Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nie rezerwuje noclegów).
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu Na podstawie wypełnionego elektronicznie "FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO" (patrz wyżej).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu Prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mail.
Płatność za szkolenie Na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu (30-dniowy termin płatności).
BONUS dla uczestnika szkolenia Usługa "Zadaj pytanie ekspertowi" - prawo do nieodpłatnych konsultacji drogą e-mail przez rok od daty uczestnictwa w szkoleniu.

Produkty powiązane

Inne (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl