Kontakt z nami

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA
ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań
(61) 624 27 22   info@bnt-sigma.pl

Walidacja metod badawczych

Status szkolenia: Określ: formę, termin, opcję VAT szkolenia
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena brutto: 1 094,70 zł 1094.70
Cena netto: 890,00 zł
ilość os./szt.
Zyskujesz 5 PUNKTÓW SIGMA [?]
* - Pole wymagane
Ocena: 4.08

Szczegółowy opis

Szkolenie "Walidacja metod badawczych"

Walidacja metody badawczej to proces dostarczania obiektywnego dowodu, który ma za zadanie potwierdzić odpowiedniość metody do danego zastosowania. Prowadzone testy walidacyjne i sprawdzenia pozwalają na poznanie możliwości i ograniczeń metody badawczej, są istotnym źródłem danych wejściowych do szacowania niepewności pomiaru, punktem wyjścia do budowy programu sterowania jakością badań. Szkolenie "Walidacja metod badawczych" zostało opracowane przede wszystkim z myślą o osobach, które odpowiedzialne są za zaplanowanie i przeprowadzenie walidacji metody badawczej/ walidacji metody analitycznej w swoim laboratorium.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: jak zaplanować rodzaj i ilość testów walidacyjnych, jakie przyjąć w walidacji kryteria akceptacji. W trakcie szkolenia zostaną omówione wzory wykorzystywane do obliczenia poszczególnych parametrów walidacyjnych, odpowiemy na często zadawane pytania - czym różni się walidacja metody badawczej/ walidacja metody analitycznej od sprawdzenia metody, jak obszerna powinna być rewalidacja metody badawczej/ rewalidacja metody analitycznej. 

Szkolenie jest adresowane do: pracowników zaangażowanych w proces walidacji metod badawczych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w laboratorium, audytorów systemu zarządzania jakością w laboratorium. Ze szkolenia skorzystają zarówno osoby, które interesuje walidacja metod analitycznych (pomiarów chemicznych), jak i walidacja metod rozumiana szerzej - metod badawczych (pomiarów fizycznych).


 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Walidacja i sprawdzenie metody

 • kiedy wymagana jest walidacja metody badawczej, a kiedy jej sprawdzenie,
 • zasady ustalania kryteriów akceptacji,
 • zakres walidacji metody, zakres testów sprawdzających metodę,
 • etapy prac walidacyjnych;

2. Ustalanie kryteriów akceptacji, definicje, wzory stosowane do wyznaczania parametrów metody

 • selektywność, specyficzność,
 • granica wykrywalności, granica oznaczalności (wg IUPAC, stosunek sygnału do szumu, inne),
 • powtarzalność, precyzja pośrednia, odtwarzalność, granica powtarzalności,
 • poprawność,
 • odzysk,
 • liniowość, charakterystyka krzywej kalibracyjnej,
 • zakres,
 • odporność / elastyczność;

3. Zastosowanie testów statystycznych w pracach walidacyjnych

 • test Dixona, test Grubbsa, test F-Snedecora, test t-Studenta;

4. Transfer metody badawczej

 • kiedy wymagany, zakres testów, kryteria akceptacji;

5. Rewalidacja metody badawczej

 • kiedy wymagana, zakres testów, kryteria akceptacji;

6. Budowanie programu sterowania jakością badań dla nowo zwalidowanej metody analitycznej

 • sprawdzanie systemu analitycznego (testy SST),
 • wewnętrzne sterowanie jakością badań,
 • zewnętrzne sterowanie jakością badań.DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

 


 
 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Na miejscu w Państwa laboratorium

 

WEBINAR

"Na żywo" z trenerem przez Internet
(więcej o tej formie szkolenia tutaj)

 

SZKOLENIE OTWARTE

Szkolenie w formie tradycyjnej
(sala szkoleniowa)


 
 

Szkolenie zamknięte to:

 • Najdogodniejsza opcja dla omówienia przypadków Twojego laboratorium
 • Optymalne kosztowo rozwiązanie 
  dla przeszkolenia większej
  grupy pracowników
 • Wiele dostępnych terminów,
  brak ryzyka odwołania szkolenia
 

Webinar to:

 • Brak podróżowania i kosztu noclegu
 • Mała grupa, dogodna opcja 
  dla omówienia przypadków
  swojego laboratorium
 • Program szkolenia i zaświadczenie uczestnictwa takie samo, jak dla szkolenia zamkniętego i otwartego
 • Kilka pewnych terminów,
  szkolenie jest realizowane
  od 1 uczestnika
 

Szkolenie otwarte to:

 • Optymalne kosztowo rozwiązanie dla przeszkolenia jednego/ kilku pracowników
 • Konieczność wysłania zgłoszenia
  na szkolenie minimum 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. 
  Potwierdzenie realizacji szkolenia
  i informacje organizacyjne wysyłane są osobom zgłoszonym najpóźniej 14 dni przed terminem szkolenia
 • Konieczność dojazdu na miejsce szkolenia

 
 

Cena szkolenia:

2.900 PLN netto dla grupy 1-2 osoby 
3.400 PLN netto dla grupy 3-10 osób 
3.900 PLN netto dla grupy 11-20 osób

 

Cena szkolenia:

Zgłoszenie do 31 dni przed terminem:   
690 PLN netto / 1 osoba
Zgłoszenie 30-14 dni przed terminem:
790 PLN netto / 1 osoba

 

Cena szkolenia:

Zgłoszenie do 31 dni przed terminem:
790 PLN netto / 1 osoba
Zgłoszenie 30-14 dni przed terminem:
890 PLN netto / 1 osoba


 
 

Rezerwacja terminu:

Skorzystaj z opcji "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE"
w górnej części strony

 

Zgłoszenia:

Skorzystaj z opcji "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE"
w górnej części strony

 

Zgłoszenia:

Skorzystaj z opcji "WYŚLIJ ZGŁOSZENIE"
w górnej części strony


 
 

 

 

TERMINY SZKOLEŃ 2019

 


 
 

TEMAT SZKOLENIA

 

TERMIN SZKOLENIA

 

LOKALIZACJA SZKOLENIA


 
 

Walidacja metod badawczych

 

18 marzec 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

1 kwiecień 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

6 kwiecień 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

18 kwiecień 2019

 

Webinar

Walidacja metod badawczych

 

29 kwiecień 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

25 maj 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

3 czerwiec 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

8 czerwiec 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

10 czerwiec 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

29 czerwiec 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

5 sierpień 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

14 wrzesień 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

18 wrzesień 2019

 

Webinar

Walidacja metod badawczych

 

23 wrzesień 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

14 październik 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

19 październik 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

28 październik 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

6 listopad 2019

 

Webinar

Walidacja metod badawczych

 

16 listopad 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

25 listopad 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

30 listopad 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

4 grudzień 2019

 

Poznań

Walidacja metod badawczych

 

14 grudzień 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

16 grudzień 2019

 

Twoje laboratorium


 
 

 

 

OFERTA DO POBRANIA


Kliknij zdjęcie poniżej, aby pobrać dokument pdf:

Kliknij, aby pobrać program szkolenia WALIDACJA METOD LABORATORYJNYCH

 INFORMACJE O SZKOLENIACH NA EMAIL


 


 

  

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje (szkolenie tradycyjne) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia obejmuje (wideokonferencja HD) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia nie obejmuje Zakwaterowania (osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem; Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nie rezerwuje noclegów).
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu Na podstawie wypełnionego elektronicznie "FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO" (patrz wyżej).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu Prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mail.
Płatność za szkolenie Na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu (30-dniowy termin płatności).
BONUS dla uczestnika szkolenia Usługa "Zadaj pytanie ekspertowi" - prawo do nieodpłatnych konsultacji drogą e-mail przez rok od daty uczestnictwa w szkoleniu.

Inne (16)

20 lutego 2017

Walidacja to potwierdzenie, przez przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego zamierzonego użycia lub zastosowania. Walidacja metody badawczej ma na celu wykazanie, że metoda jest odpowiednia do danego zastosowania (np. prowadzenia wiarygodnych oznaczeń danego parametru, w danym obiekcie, w danym zakresie ilości analitu). Walidacja jest wymagana w przypadku metod nieznormalizowanych, metod zaprojektowanych lub rozwijanych w laboratorium, metod znormalizowanych wykorzystywanych poza przewidzianym dla nich zakresem. Walidacja metody jest również wymagana w sytuacji gdy rozszerzono zakres roboczy metody znormalizowanej lub w jakikolwiek inny sposób ją zmodyfikowano, aby potwierdzić, że metody te są właściwe dla zamierzonego zastosowania. Jeśli laboratorium zamierza posługiwać się metodami znormalizowanymi (zwalidowanymi), przed rutynowym stosowaniem metody prowadzi się nie walidację, a sprawdzenie metody. Sprawdzenie ma na celu zbadanie (wykazanie), jak metoda funkcjonuje w środowisku laboratorium w rzeczywistych warunkach stosowania. Sprawdzenie metody zwykle sprowadza się do wyznaczenia tych samych parametrów, jakie wyznacza się w trakcie walidacji metod, przy czym test te prowadzone są na mniejszej ilości próbek (badania w mniejszej ilości powtórzeń), na mniejszej ilości poziomów zakresu roboczego metody.

20 lutego 2017

Selektywność metody to zdolność metody do pomiaru substancji badanej/oznaczanej w obecności innych substancji, których można się spodziewać w badanej próbce.Typowo substancjami tymi mogą być składniki matrycy (substancje dodatkowe), zanieczyszczenia, znane lub prawdopodobne produkty rozkładu substancji obecnych w próbce. Metoda specyficzna to metoda, która jest idealnie selektywna dla substancji oznaczanej/ mierzonej cechy. Podczas walidacji metody można praktycznie sprawdzić selektywność/specyficzność wykonując oznaczanie analitu z dodatkiem możliwych substancji zakłócających oraz bez tych dodatków, a następnie porównać wyniki analiz (ocenić statystycznie istotność różnic porównywalnych sygnałów analitycznych).

20 lutego 2017

Granica wykrywalności (LOD – Limit of Detection) to najmniejsze stężenie (ilość) substancji analizowanej, które można wykryć, ale niekoniecznie oznaczyć ilościowo. Granica wykrywalności jest niższa od granicy oznaczalności.

20 lutego 2017

Granica oznaczalności (LOQ – Limit of Quantification) to najmniejsze stężenie (ilość) substancji analizowanej w próbie, które można oznaczyć ilościowo z odpowiednią dokładnością i precyzją. Granica oznaczalności jest większa od granicy wykrywalności.

20 lutego 2017

Dokładność metody – stopień zgodności między wynikiem pojedynczego pomiaru a przyjętą wartością odniesienia. Do opisu dokładności metody pomiarowej stosuje się dwa terminy: „poprawność” i „precyzja”.

20 lutego 2017

Poprawność metody stopień zgodności wartości uzyskanej w wyniku wielokrotnego oznaczenia z wartością przyjętą jako prawdziwa. Poprawność zwykle wyrażana jest jako wartość procentowa.

20 lutego 2017

Precyzja metody - stopień zgodności między niezależnymi wynikami badania w określonych warunkach. „Niezależność” wyników badania oznacza, że na poszczególne wyniki badania nie mają wpływu wyniki badania uzyskane wcześniej na tym samym lub podobnym obiekcie.Precyzja zależy tylko od rozkładu błędów przypadkowych. Wyrażana zwykle jako wariancja, odchylenie standardowe lub względne odchylenie standardowe serii pomiarów. Im większa jest wariancja lub względne odchylenie standardowe odchylenie standardowe, tym precyzja jest mniejsza.

20 lutego 2017

Powtarzalność metody wyraża precyzję oznaczeń wykonanych w tych samych warunkach w krótkich odstępach czasu. W kroku tym oblicza się tzw. odchylenie standardowe powtarzalności. Powtarzalność najczęściej wyraża się jako względne odchylenie standardowe RSD %. Dzięki odchyleniu standardowemu powtarzalności możliwe jest obliczenie granicy powtarzalności. Granica powtarzalności – wartość, której z zadanym prawdopodobieństwem nie przekracza wartość bezwzględna różnicy między skrajnymi wynikami pojedynczych pomiarów otrzymanych w warunkach powtarzalności.

20 lutego 2017

Precyzja pośrednia metody wyraża precyzję oznaczeń wykonanych w warunkach zmian wewnątrzlaboratoryjnych: różne dni, różni analitycy, różny sprzęt. Najczęściej parametr ten wyraża się jako względne odchylenie standardowe RSD %.

20 lutego 2017

Odtwarzalność metody wyraża precyzję oznaczeń wykonanych w różnych laboratoriach.

20 lutego 2017

Liniowość metody analitycznej - zdolność do uzyskiwania (w określonym zakresie) wyników pomiaru analitycznego proporcjonalnych do stężenia/ zawartości substancji oznaczanej w próbce. W praktyce laboratoryjnej do oceny liniowości wykorzystuje się współczynnik regresji r, przyjmując arbitralnie wartość graniczną dla tego współczynnika np. nie mniejszy niż 0,999. Jeśli wartość r jest mniejsza od 0,999, należy rozważyć występowanie regresji nieliniowej różnej od regresji liniowej typu y = a + bx.

20 lutego 2017

Zakres metody to przedział między minimalnym i maksymalnym stężeniem (ilością) substancji w badanej próbie, łącznie z tymi stężeniami (ilościami), w którym metoda ma odpowiednią: precyzję, poprawność, liniowość. W założonym zakresie roboczym metody należy sprawdzić: a) jednorodność wariancji wyników analiz próbek na skrajnym poziomie stężeń (zawartości) badanego analitu; jeżeli istnieje silna zależność wariancji od stężenia analitu za pomocą testu F można wyznaczyć statystyczne granice zakresu, b) liniowość lub nieliniowość, c) istotność różnic precyzji (współczynników zmienności) w skrajnych punktach zakresu(test F), d) istotność różnic poprawności (odzysku analitu z matrycy) w różnych punktach zakresu (test t-Studenta).

20 lutego 2017

Elastyczność metody to miara odtwarzalności wyników badań/oznaczeń przy niewielkich, ale zamierzonych zmianach w parametrach metody stanowiących dowód jej niezawodności w trakcie stosowania.

20 lutego 2017

Transfer metody to całokształt działań związanych z przekazaniem zwalidowanej metody analitycznej do jej rutynowego stosowania na innym stanowisku. Celem transferu jest potwierdzenie odtwarzalności i elastyczności metody oraz wykazanie równoważności systemów analitycznych strony przekazującej i strony odbierającej metodę.

20 lutego 2017

Zaleca się, aby w razie zmian wprowadzanych do zwalidowanych metod nieznormalizowanych był udokumentowany ich wpływ oraz, jeżeli to niezbędne, była przeprowadzona nowa walidacja Powtórna walidacja metod (rewalidacja) może być konieczna w następujących przypadkach: zmiana w procedurze analitycznej, gdy wewnętrzna kontrola jakości wskazuje na zmianę charakterystyki metody analitycznej, zastosowano do metody przyrząd pomiarowy „innej generacji”, zmieniono matrycę (obiekt badań).

7 marca 2017

Walidacja metody analitycznej jest procesem, którego celem jest potwierdzenie wiarygodności tej metody. Innymi słowy, należycie przeprowadzona walidacja określa kwestię prawidłowości danej metody w relacji do przedmiotu jej badań oraz ustala wiarygodność otrzymanych w ten sposób wyników. Walidacja metod badawczych jest warunkiem koniecznym, aby było możliwe ich stosowanie w laboratoriach akredytowanych. Istnieje wiele okoliczności, w których należy przeprowadzić walidację metody. Opracowanie nowej metody analitycznej – walidacja metody będzie przeprowadzona zwykle w dość szerokim zakresie. Walidację metody, a właściwie rewalidację metody, prowadzi się również w przypadku starej procedury badawczej, na przykład po to, żeby poszerzyć jej zakres lub zmienić wartość niektórych parametrów. Walidacji podlegają również metody, które będą używane w innych laboratoriach lub przez innych analityków, ewentualnie przy użyciu innych przyrządów. Sam proces musi być poprzedzony kalibracją przyrządów pomiarowych i dotyczy przede wszystkim takich parametrów jak: • precyzja pomiaru i jego dokładność • granica wykrywalności oraz oznaczalności badanej substancji w danej próbce • zakres minimalnej i maksymalnej ilości badanej substancji • jej selektywność (możliwość oznaczenia substancji w próbce w obecności innych składników) • oraz odzysk (ilość substancji, którą można odzyskać z badanej próbki po zakończeniu badania) • odporność pomiaru na niewielkie zmiany jego warunków analitycznych • elastyczność metody, czyli jej przydatność w przypadku zmiany warunków początkowych • powtarzalność i odtwarzalność metody • zakres liniowości(zakres stężenia badanej substancji, w którym stosowana metoda badań daje wyniki proporcjonalne do tego stężenia) Poszczególne metody badawcze wymagają testów walidacyjnych, które mogą różnić się od siebie w dość znacznym zakresie. Można jednak można wyróżnić kilka etapów, które mają miejsce praktycznie przy każdej walidacji. Należy przede wszystkim dokładnie scharakteryzować przeznaczenie metody - analit, matryca, oczekiwany zakres roboczy metody. Następnie należy ustalić wymagania dotyczące parametrów badawczych - oczekiwaną poprawność, precyzję itd. W dalszej kolejności wykonuje się testy mające na celu zbadanie parametrów metody oraz porównuje się otrzymane wyniki z założonymi wcześniej wymaganiami. Jeżeli wyniki testów potwierdzają spełnienie określonych wcześniej kryteriów akceptacji, można stwierdzić odpowiedniość danej metody do danego zastosowania. Proces walidacji metody badawczej kończy opracowanie raportu z przeprowadzonych pomiarów.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl