Walidacja metod badawczych

Dostępność usługi: Określ: formę, termin, opcję VAT szkolenia
Czas realizacji usługi: Szkolenie 1-dniowe
Cena brutto: 1 094,70 zł 1094.70
Cena netto: 890,00 zł
ilość os./szt.
* - Pole wymagane
Ocena: 4.37334

Szczegółowy opis

Szkolenie "Walidacja metod badawczych"

Walidacja metody badawczej to proces dostarczania obiektywnego dowodu, który ma za zadanie potwierdzić odpowiedniość metody do danego zastosowania. Prowadzone testy walidacyjne i sprawdzenia pozwalają na poznanie możliwości i ograniczeń metody badawczej, są istotnym źródłem danych wejściowych do szacowania niepewności pomiaru, punktem wyjścia do budowy programu sterowania jakością badań. Szkolenie "Walidacja metod badawczych" zostało opracowane przede wszystkim z myślą o osobach, które odpowiedzialne są za zaplanowanie i przeprowadzenie walidacji metody badawczej/ walidacji metody analitycznej w swoim laboratorium.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: jak zaplanować rodzaj i ilość testów walidacyjnych, jakie przyjąć w walidacji kryteria akceptacji. W trakcie szkolenia zostaną omówione wzory wykorzystywane do obliczenia poszczególnych parametrów walidacyjnych, odpowiemy na często zadawane pytania - czym różni się walidacja metody badawczej/ walidacja metody analitycznej od sprawdzenia metody, jak obszerna powinna być rewalidacja metody badawczej/ rewalidacja metody analitycznej. 

Szkolenie jest adresowane do: pracowników zaangażowanych w proces walidacji metod badawczych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w laboratorium, audytorów systemu zarządzania jakością w laboratorium. Ze szkolenia skorzystają zarówno osoby, które interesuje walidacja metod analitycznych (pomiarów chemicznych), jak i walidacja metod rozumiana szerzej - metod badawczych (pomiarów fizycznych).


 

PROGRAM SZKOLENIA (1 dzień)

 

1. Wybór, weryfikacja i walidacja metod badawczych wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
    oraz wytycznych organizacji ICH. Praktyki stosowane przez laboratoria.

 • Kryteria wyboru metod pomiarowych
 • Weryfikacja (sprawdzanie) metod badawczych vs. walidacja metod badawczych
  - znaczenie statusu metody badawczej,
  - ustalanie zakresu weryfikacji metody, ustalanie zakresu walidacji metody,

  - zasady ustalania kryteriów akceptacji.
 • Proces opracowywania lub wyboru, weryfikacji lub walidacji metody pomiarowej
  - etapy,
  - wymagane działania,
  - zalecana kolejność prac,
  - wymagane zapisy.

2. Parametry walidacyjne, wzory stosowane do wyznaczania cech charakterystycznych/ parametrów metody; 
    powszechnie stosowane w laboratoriach ilości badanych prób, ilości poziomów, kryteria akceptacji

 • Specyficzność i selektywność metody
 • Granica wykrywalności metody (LOD) - wg IUPAC, stosunek sygnału do szumu, inne
 • Granica oznaczalności metody (LOQ) - wg IUPAC, stosunek sygnału do szumu, inne
 • Powtarzalność metody, precyzja pośrednia metody, odtwarzalność metody,
  - zastosowanie granicy powtarzalności jako kryterium ważności wyników
 • Poprawność metody
 • Odzysk metody
  - metodyka wyznaczania odzysku
  - korygowanie wyników o błąd systematyczny wynikający z niepełnego odzysku
 • Liniowość metody, charakterystyka krzywej kalibracyjnej
 • Zakres pomiarowy
 • Odporność na czynniki zewnętrzne i zakłócenia z matrycy/ elastyczność metody pomiarowej

3. Zastosowanie technik statystycznych podczas opracowywania metody pomiarowej oraz w trakcie prac walidacyjnych

 • Identyfikowanie wartości odstających, porównywanie wartości średnich, porównywanie wariancji
 • Wzory i interpretacja wyników dla wybranych testów statystycznych:
  m.in. test Dixona, test Grubbsa, test Doerffel'a, test t-Studenta, test F-Snedecora

4. Transfer metody badawczej (przeniesienie metody badawczej na nowe stanowisko pracy)

 • Kiedy wymagany jest transfer zwalidowanej metody badawczej
 • Parametry walidacyjne, przykładowy zakres testów i kryteria akceptacji

5. Powtórna weryfikacja lub rewalidacja metody badawczej

 • Kiedy wymagane jest powtórzenie testów
 • Ustalanie zakresu sprawdzeń i kryteriów akceptacji

6. Techniki uzupełniające walidację, budowanie programu monitorowania ważności wyników dla nowo zwalidowanej 
    metody analitycznej

 • Porównanie uzyskanych wyników z innymi zwalidowanymi metodami
 • Porównania międzylaboratoryjne
 • Ocena niepewności
 • Systematyczna ocena czynników wpływających na wynik
 • Stosowanie wzorców kontrolnych, wzorców roboczych, analiz powtarzanych i prób archiwalnych
  z kartami kontrolnymi
DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

 


 
 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Na miejscu w Państwa laboratorium

 

WEBINAR

"Na żywo" z trenerem przez Internet
(więcej o tej formie szkolenia tutaj)

 

SZKOLENIE OTWARTE

Szkolenie w formie tradycyjnej
(sala szkoleniowa)


 
 

Szkolenie zamknięte to:

 • Najdogodniejsza opcja dla omówienia przypadków Twojego laboratorium
 • Optymalne kosztowo rozwiązanie 
  dla przeszkolenia większej
  grupy pracowników
 • Wiele dostępnych terminów,
  brak ryzyka odwołania szkolenia
 

Webinar to:

 • Brak podróżowania i kosztu noclegu
 • Mała grupa, dogodna opcja 
  dla omówienia przypadków
  swojego laboratorium
 • Program szkolenia i zaświadczenie uczestnictwa takie samo, jak dla szkolenia zamkniętego i otwartego
 • Kilka pewnych terminów,
  szkolenie jest realizowane
  od 1 uczestnika
 

Szkolenie otwarte to:

 • Optymalne kosztowo rozwiązanie dla przeszkolenia jednego/ kilku pracowników
 • Konieczność wysłania zgłoszenia
  na szkolenie minimum 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. 
  Potwierdzenie realizacji szkolenia
  i informacje organizacyjne wysyłane są osobom zgłoszonym najpóźniej 14 dni przed terminem szkolenia
 • Konieczność dojazdu na miejsce szkolenia

 
 

Cena szkolenia:

2.900 PLN netto dla grupy 1-2 osoby 
3.400 PLN netto dla grupy 3-10 osób 
3.900 PLN netto dla grupy 11-20 osób

 

Cena szkolenia:

Zgłoszenie do 31 dni przed terminem:   
690 PLN netto / 1 osoba (w trakcie
składania zamówienia w oknie "Kupon rabatowy", prosimy o wpisanie hasła:
31dniwcześniej)
Zgłoszenie 30-14 dni przed terminem:
790 PLN netto / 1 osoba

 

Cena szkolenia:

Zgłoszenie do 31 dni przed terminem:
790 PLN netto / 1 osoba (w trakcie
składania zamówienia w oknie "Kupon
rabatowy", prosimy o wpisanie hasła:
31dniwcześniej)
Zgłoszenie 30-14 dni przed terminem:
890 PLN netto / 1 osoba


 
 

Rezerwacja terminu:

Skorzystaj z opcji "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE"
w górnej części strony

 

Zgłoszenia:

Skorzystaj z opcji "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE"
w górnej części strony

 

Zgłoszenia:

Skorzystaj z opcji "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE"
w górnej części strony


 
 

 

 

TERMINY SZKOLEŃ 2019


Interesuje Cię realizacja szkolenia zamkniętego w terminie innym niż wskazane poniżej? Napisz do nas na adres: info@bnt-sigma.pl i zaproponuj kilka terminów
- postaramy się zmienić nasze plany, aby wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom. 
 

TEMAT SZKOLENIA

 

TERMIN SZKOLENIA

 

LOKALIZACJA SZKOLENIA


 
 

Walidacja metod badawczych

 

16 październik 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

17 październik 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

18 październik 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

25 październik 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

6 listopad 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

20 listopad 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

30 listopad 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

4 grudzień 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

7 grudzień 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych   11 grudzień 2019   Twoje laboratorium
Walidacja metod badawczych   14 grudzień 2019   Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

19 grudzień 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych

 

20 grudzień 2019

 

Twoje laboratorium

Walidacja metod badawczych   15 styczeń 2020   Twoje laboratorium
Walidacja metod badawczych   16 styczeń 2020   Twoje laboratorium
Walidacja metod badawczych   17 styczeń 2020   Twoje laboratorium
Walidacja metod badawczych   24 styczeń 2020   Twoje laboratorium
Walidacja metod badawczych   29 styczeń 2020   Twoje laboratorium

 
 

 

 

OFERTA SZKOLENIA DO POBRANIA


Kliknij zdjęcie poniżej, aby pobrać dokument pdf:

Kliknij, aby pobrać program szkolenia WALIDACJA METOD LABORATORYJNYCH

 
NIEODPŁATNE WEBINARIA. ZADAJ PYTANIE.

POZNAJ PERSPEKTYWĘ INNYCH LABORATORIÓW. 


 


 

  

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje (szkolenie tradycyjne) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia obejmuje (wideokonferencja HD) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia nie obejmuje Zakwaterowania (osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem; Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nie rezerwuje noclegów).
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu Na podstawie wypełnionego elektronicznie "FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO" (patrz wyżej).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu Prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mail.
Płatność za szkolenie Na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu (30-dniowy termin płatności).
BONUS dla uczestnika szkolenia Usługa "Zadaj pytanie ekspertowi" - prawo do nieodpłatnych konsultacji drogą e-mail przez rok od daty uczestnictwa w szkoleniu.

Inne (22)

20 lutego 2017

Walidacja to potwierdzenie, przez przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego zamierzonego użycia lub zastosowania. Walidacja metody badawczej ma na celu wykazanie, że metoda jest odpowiednia do danego zastosowania (np. prowadzenia wiarygodnych oznaczeń danego parametru, w danym obiekcie, w danym zakresie ilości analitu). Walidacja jest wymagana w przypadku metod nieznormalizowanych, metod zaprojektowanych lub rozwijanych w laboratorium, metod znormalizowanych wykorzystywanych poza przewidzianym dla nich zakresem. Walidacja metody jest również wymagana w sytuacji gdy rozszerzono zakres roboczy metody znormalizowanej lub w jakikolwiek inny sposób ją zmodyfikowano, aby potwierdzić, że metody te są właściwe dla zamierzonego zastosowania. Jeśli laboratorium zamierza posługiwać się metodami znormalizowanymi (zwalidowanymi), przed rutynowym stosowaniem metody prowadzi się nie walidację, a sprawdzenie metody. Sprawdzenie ma na celu zbadanie (wykazanie), jak metoda funkcjonuje w środowisku laboratorium w rzeczywistych warunkach stosowania. Sprawdzenie metody zwykle sprowadza się do wyznaczenia tych samych parametrów, jakie wyznacza się w trakcie walidacji metod, przy czym test te prowadzone są na mniejszej ilości próbek (badania w mniejszej ilości powtórzeń), na mniejszej ilości poziomów zakresu roboczego metody.

20 lutego 2017

Selektywność metody to zdolność metody do pomiaru substancji badanej/oznaczanej w obecności innych substancji, których można się spodziewać w badanej próbce.Typowo substancjami tymi mogą być składniki matrycy (substancje dodatkowe), zanieczyszczenia, znane lub prawdopodobne produkty rozkładu substancji obecnych w próbce. Metoda specyficzna to metoda, która jest idealnie selektywna dla substancji oznaczanej/ mierzonej cechy. Podczas walidacji metody można praktycznie sprawdzić selektywność/specyficzność wykonując oznaczanie analitu z dodatkiem możliwych substancji zakłócających oraz bez tych dodatków, a następnie porównać wyniki analiz (ocenić statystycznie istotność różnic porównywalnych sygnałów analitycznych).

20 lutego 2017

Granica wykrywalności (LOD – Limit of Detection) to najmniejsze stężenie (ilość) substancji analizowanej, które można wykryć, ale niekoniecznie oznaczyć ilościowo. Granica wykrywalności jest niższa od granicy oznaczalności.

20 lutego 2017

Granica oznaczalności (LOQ – Limit of Quantification) to najmniejsze stężenie (ilość) substancji analizowanej w próbie, które można oznaczyć ilościowo z odpowiednią dokładnością i precyzją. Granica oznaczalności jest większa od granicy wykrywalności.

20 lutego 2017

Dokładność metody – stopień zgodności między wynikiem pojedynczego pomiaru a przyjętą wartością odniesienia. Do opisu dokładności metody pomiarowej stosuje się dwa terminy: „poprawność” i „precyzja”.

20 lutego 2017

Poprawność metody stopień zgodności wartości uzyskanej w wyniku wielokrotnego oznaczenia z wartością przyjętą jako prawdziwa. Poprawność zwykle wyrażana jest jako wartość procentowa.

20 lutego 2017

Precyzja metody - stopień zgodności między niezależnymi wynikami badania w określonych warunkach. „Niezależność” wyników badania oznacza, że na poszczególne wyniki badania nie mają wpływu wyniki badania uzyskane wcześniej na tym samym lub podobnym obiekcie.Precyzja zależy tylko od rozkładu błędów przypadkowych. Wyrażana zwykle jako wariancja, odchylenie standardowe lub względne odchylenie standardowe serii pomiarów. Im większa jest wariancja lub względne odchylenie standardowe odchylenie standardowe, tym precyzja jest mniejsza.

20 lutego 2017

Powtarzalność metody wyraża precyzję oznaczeń wykonanych w tych samych warunkach w krótkich odstępach czasu. W kroku tym oblicza się tzw. odchylenie standardowe powtarzalności. Powtarzalność najczęściej wyraża się jako względne odchylenie standardowe RSD %. Dzięki odchyleniu standardowemu powtarzalności możliwe jest obliczenie granicy powtarzalności. Granica powtarzalności – wartość, której z zadanym prawdopodobieństwem nie przekracza wartość bezwzględna różnicy między skrajnymi wynikami pojedynczych pomiarów otrzymanych w warunkach powtarzalności.

20 lutego 2017

Precyzja pośrednia metody wyraża precyzję oznaczeń wykonanych w warunkach zmian wewnątrzlaboratoryjnych: różne dni, różni analitycy, różny sprzęt. Najczęściej parametr ten wyraża się jako względne odchylenie standardowe RSD %.

20 lutego 2017

Odtwarzalność metody wyraża precyzję oznaczeń wykonanych w różnych laboratoriach.

20 lutego 2017

Liniowość metody analitycznej - zdolność do uzyskiwania (w określonym zakresie) wyników pomiaru analitycznego proporcjonalnych do stężenia/ zawartości substancji oznaczanej w próbce. W praktyce laboratoryjnej do oceny liniowości wykorzystuje się współczynnik regresji r, przyjmując arbitralnie wartość graniczną dla tego współczynnika np. nie mniejszy niż 0,999. Jeśli wartość r jest mniejsza od 0,999, należy rozważyć występowanie regresji nieliniowej różnej od regresji liniowej typu y = a + bx.

20 lutego 2017

Zakres metody to przedział między minimalnym i maksymalnym stężeniem (ilością) substancji w badanej próbie, łącznie z tymi stężeniami (ilościami), w którym metoda ma odpowiednią: precyzję, poprawność, liniowość. W założonym zakresie roboczym metody należy sprawdzić: a) jednorodność wariancji wyników analiz próbek na skrajnym poziomie stężeń (zawartości) badanego analitu; jeżeli istnieje silna zależność wariancji od stężenia analitu za pomocą testu F można wyznaczyć statystyczne granice zakresu, b) liniowość lub nieliniowość, c) istotność różnic precyzji (współczynników zmienności) w skrajnych punktach zakresu(test F), d) istotność różnic poprawności (odzysku analitu z matrycy) w różnych punktach zakresu (test t-Studenta).

20 lutego 2017

Elastyczność metody to miara odtwarzalności wyników badań/oznaczeń przy niewielkich, ale zamierzonych zmianach w parametrach metody stanowiących dowód jej niezawodności w trakcie stosowania.

20 lutego 2017

Transfer metody to całokształt działań związanych z przekazaniem zwalidowanej metody analitycznej do jej rutynowego stosowania na innym stanowisku. Celem transferu jest potwierdzenie odtwarzalności i elastyczności metody oraz wykazanie równoważności systemów analitycznych strony przekazującej i strony odbierającej metodę.

20 lutego 2017

Zaleca się, aby w razie zmian wprowadzanych do zwalidowanych metod nieznormalizowanych był udokumentowany ich wpływ oraz, jeżeli to niezbędne, była przeprowadzona nowa walidacja Powtórna walidacja metod (rewalidacja) może być konieczna w następujących przypadkach: zmiana w procedurze analitycznej, gdy wewnętrzna kontrola jakości wskazuje na zmianę charakterystyki metody analitycznej, zastosowano do metody przyrząd pomiarowy „innej generacji”, zmieniono matrycę (obiekt badań).

7 marca 2017

Walidacja metody analitycznej jest procesem, którego celem jest potwierdzenie wiarygodności tej metody. Innymi słowy, należycie przeprowadzona walidacja określa kwestię prawidłowości danej metody w relacji do przedmiotu jej badań oraz ustala wiarygodność otrzymanych w ten sposób wyników. Walidacja metod badawczych jest warunkiem koniecznym, aby było możliwe ich stosowanie w laboratoriach akredytowanych. Istnieje wiele okoliczności, w których należy przeprowadzić walidację metody. Opracowanie nowej metody analitycznej – walidacja metody będzie przeprowadzona zwykle w dość szerokim zakresie. Walidację metody, a właściwie rewalidację metody, prowadzi się również w przypadku starej procedury badawczej, na przykład po to, żeby poszerzyć jej zakres lub zmienić wartość niektórych parametrów. Walidacji podlegają również metody, które będą używane w innych laboratoriach lub przez innych analityków, ewentualnie przy użyciu innych przyrządów. Sam proces musi być poprzedzony kalibracją przyrządów pomiarowych i dotyczy przede wszystkim takich parametrów jak: • precyzja pomiaru i jego dokładność • granica wykrywalności oraz oznaczalności badanej substancji w danej próbce • zakres minimalnej i maksymalnej ilości badanej substancji • jej selektywność (możliwość oznaczenia substancji w próbce w obecności innych składników) • oraz odzysk (ilość substancji, którą można odzyskać z badanej próbki po zakończeniu badania) • odporność pomiaru na niewielkie zmiany jego warunków analitycznych • elastyczność metody, czyli jej przydatność w przypadku zmiany warunków początkowych • powtarzalność i odtwarzalność metody • zakres liniowości(zakres stężenia badanej substancji, w którym stosowana metoda badań daje wyniki proporcjonalne do tego stężenia) Poszczególne metody badawcze wymagają testów walidacyjnych, które mogą różnić się od siebie w dość znacznym zakresie. Można jednak można wyróżnić kilka etapów, które mają miejsce praktycznie przy każdej walidacji. Należy przede wszystkim dokładnie scharakteryzować przeznaczenie metody - analit, matryca, oczekiwany zakres roboczy metody. Następnie należy ustalić wymagania dotyczące parametrów badawczych - oczekiwaną poprawność, precyzję itd. W dalszej kolejności wykonuje się testy mające na celu zbadanie parametrów metody oraz porównuje się otrzymane wyniki z założonymi wcześniej wymaganiami. Jeżeli wyniki testów potwierdzają spełnienie określonych wcześniej kryteriów akceptacji, można stwierdzić odpowiedniość danej metody do danego zastosowania. Proces walidacji metody badawczej kończy opracowanie raportu z przeprowadzonych pomiarów.

24 stycznia 2019

Wybór i weryfikacja metod pomiarowych | Dla całej działalności laboratoryjnej i oceny niepewności pomiaru stosuj właściwe metody i procedury. Stosuj ostatnią ważną wersję metody. Jeżeli klient nie określił metody, którą chciałby, aby został zbadany dany obiekt: wybierz właściwą metodę pomiarową i poinformuj klienta o swoim wyborze. Rekomendowane są metody laboratoryjne: posiadające status normy (np. norma międzynarodowa, norma krajowa), opublikowane przez renomowane organizacje techniczne lub w odpowiednich tekstach lub czasopismach naukowych, metody laboratoryjne określone przez producenta wyposażenia. Można również wykorzystywać metody pomiarowe opracowane lub zmodyfikowane przez laboratorium. Gdy decydujesz się na opracowywanie własnej metody laboratoryjnej: zaplanuj prace, powierz je kompetentnemu personelowi i wyposaż go w odpowiednie zasoby. Ważne by laboratorium okresowo przeglądało/potwierdzało, że potrzeby klienta są nadal spełniane. W procesie opracowywania i optymalizacji metod laboratoryjnych, należy zatwierdzać i autoryzować wprowadzane modyfikacje do przyjętego wcześniej planu. Przed wprowadzeniem metody do laboratorium, zawsze zweryfikuj czy jesteś w stanie prawidłowo realizować metodę badawczą oraz zachowaj zapisy z przeprowadzonej weryfikacji metody. Do analizy danych pozyskanych w trakcie weryfikacji metody pomiarowej staraj się stosować techniki statystyczne. Pamiętaj, aby powtórzyć weryfikację w niezbędnym zakresie, gdy wydawca zmienił normę. Odstępstwa od metod dopuszczaj tylko gdy zostaną one wystarczająco udokumentowane i są technicznie uzasadnione. Odstępstwa od metody pomiarowej muszą zostać zatwierdzone przez laboratorium i zaakceptowane przez klienta. Stale aktualizuj i zapewnij personelowi łatwy dostęp do: metod badawczych, procedur badawczych, instrukcji, norm, podręczników, wszelkich danych odniesienia. Nie musisz przepisywać treści norm, ale gdy uznasz to za konieczne, uzupełnij opisy metody o dodatkowe szczegóły lub dostarcz dodatkową dokumentację np. schematy postępowania, zdjęcia. Cel jaki musisz osiągnąć, to jednakowe stosowanie metody laboratoryjnej przez cały personel laboratorium.

24 stycznia 2019

Walidacja metod laboratoryjnych I Waliduj metody laboratoryjne, które nie są znormalizowane, zostały opracowane przez laboratorium. Przeprowadź również walidację metod laboratoryjnych, które posiadają status normy (np. międzynarodowej normy ISO), ale chcesz je wykorzystywać poza przewidzianym dla nich zakresem. Waliduj metody pomiarowe, które zostały uprzednio zwalidowane (posiadają status metody zwalidowanej), ale do których wprowadziłeś własne modyfikacje. Podczas walidacji metody laboratoryjnej, powinieneś ocenić i wyrazić liczbowo cechy charakterystyczne metody: zakres pomiarowy, selektywność metody, dokładność, powtarzalność i odtwarzalność metody pomiarowej, granicę wykrywalności i granicę oznaczalności (LOD i LOQ), liniowość metody, odporność procedury badawczej na czynniki zewnętrzne lub wrażliwość metody na zakłócenia pochodzące z matrycy próbki lub badanego obiektu. W trakcie walidacji metody pomiarowej rozważ zastosowanie m.in: wzorcowania, wyznacz błąd systematyczny pomiaru, określ precyzję metody z wykorzystaniem materiałów odniesienia, porównaj wyniki walidowanej metody laboratoryjnej z wynikami uzyskanych innymi zwalidowanymi metodami pomiarowymi, weź udział w porównaniu międzylaboratoryjnym. Za element walidacji metody pomiarowej można także uznać ocenę w czasie czynników wpływających na wynik pomiaru oraz ocenę niepewności metody badawczej.

24 stycznia 2019

Zakres walidacji i kryteria akceptacji | W walidacji metod laboratoryjnych cechy charakterystyczne zwalidowanej metody muszą odpowiadać potrzebom klienta oraz być spójne z wyspecyfikowanymi wymaganiami (np. dokumentami prawnymi). Zakres prowadzonych sprawdzeń w ramach walidacji metody pomiarowej musi być tak obszerny na ile jest to konieczne, aby spełnić następujący cel - spełnić potrzeby danego zastosowania lub obszaru zastosowania metody. Nie wprowadzaj zmian do metody podczas jej walidacji, gdyż prawdopodobnie, że będziesz musiał wtedy rozpocząć walidację metody laboratoryjnej od początku. Po wprowadzeniu zmian do zwalidowanej już metody pomiarowej: określ oddziaływanie zmian na proces pomiarowy, a gdy zmiany będą miały wpływ na pierwotną walidację, przeprowadź nową walidację metody.

24 stycznia 2019

Raport z walidacji metody laboratoryjnej | Utrzymuj zapisy z prowadzonych walidacji metod laboratoryjnych. Odnotuj zastosowaną procedurę walidacji, wskaż wyspecyfikowane wymagania dla metody badawczej (kryteria akceptacji). W raporcie z walidacji wskaż cechy charakterystyczne metody (parametry) które wyznaczyłeś w trakcie walidacji, zapisz uzyskane w trakcie walidacji wyniki wyniki. Po zakończonej sukcesem walidacji, umieść w raporcie z walidacji metody stwierdzenie walidacyjne wskazujące jednoznacznie na przydatność metody do zamierzonego zastosowania.

28 września 2019

Norma ISO 17025 edycja 3 nie wskazuje, aby parametry walidacji metody badawczej uległy zmianie względem wersji 2 standardu. Parametry walidacji najczęściej stosowane przez laboratoria to: precyzja, poprawność, liniowość, LOD i LOQ, elastyczność.

28 września 2019

Raport z walidacji (przykład). Raport z walidacji metody badawczej powinien zawierać: specyfikację wymagań metody, dane na temat badanych cech charakterystycznych metody, uzyskane wyniki, stwierdzenie walidacyjne dotyczące metody, które jednoznacznie wskazuje na jej przydatność do zamierzonego zastosowania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl