Niepewność pomiaru - szacowanie niepewności metody badawczej, wyznaczanie niepewności etapu pobierania próbki, zasady decyzyjne w ocenie zgodności

Dostępność usługi: Określ: formę, termin, opcję VAT szkolenia
Czas realizacji usługi: Szkolenie 1-dniowe
Cena brutto: 1 094,70 zł 1094.70
Cena netto: 890,00 zł
ilość os./szt.
* - Pole wymagane
Ocena: 4.64

Szczegółowy opis

Szkolenie "Niepewność pomiaru - szacowanie niepewności metody badawczej, wyznaczanie niepewności etapu pobierania próbki, zasady decyzyjne w ocenie zgodności"Szacowanie niepewności pomiaru jest próbą zamknięcia w jednej wartości informacji o ograniczeniach metody badawczej, ograniczeniach wynikających ze stosowanego sprzętu pomiarowego, wpływie personelu wykonującego badania na wynik pomiaru. Zasadnicza część przygotowanego przez nas szkolenia obejmuje wyznaczanie niepewności pomiaru przy uwzględnianiu operacji mających miejsce w samym laboratorium (gdy wynik pomiaru i jego niepewność odnoszą się wyłącznie do próbki dostarczonej do laboratorium). Kolejny moduł szkolenia to szacowanie niepewności pomiarowej z uwzględnieniem 
procesu pobierania i transportu próbek do laboratorium (gdy wynik pomiaru i jego niepewność odnoszą się do obiektu, z którego pobrano próbkę). Zaprezentowane w trakcie szkolenia przykłady szacowania niepewności pomiarowej będą dotyczyły pomiarów chemicznych i fizycznych wykonywanych w laboratoriach badawczych, medycznych i wzorcujących. Pomiary i badania wykonywane w laboratoriach mikrobiologicznych i biochemicznych są poza zakresem szkolenia.

Niepewność pomiaru - najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi: Gdzie należy szukać źródeł niepewności oraz w jaki sposób obliczyć poszczególne składniki budżetu niepewności? Jak obliczyć niepewność pomiaru, gdy nie posiadamy wszystkich informacji wejściowych? Jaka powinna być maksymalna akceptowana wielkość niepewności pomiaru? Czy niepewności pomiarowe muszą być zawsze uwzględniane przy ocenie zgodności? Omówimy metodykę obliczania standardowej niepewności typu a oraz niepewności typu b, szacowania niepewności w pobieraniu prób, wzory stosowane do wyznaczania kryteriów akceptacji wyniku w procesie oceny jego zgodności (zdobywanie tzw. dowodu zgodności lub dowodu niezgodności).

Szkolenie kierujemy w szczególności do: osób wyznaczających lub sprawdzających obliczenia niepewności pomiaru, audytorów systemu zarządzania jakością w laboratorium.

 


PROGRAM SZKOLENIA

1. Niepewność pomiaru a walidacja metody badawczej

2. Szacowanie niepewności pomiarowej wg znowelizowanej normy ISO 17025

3. Typowe źródła niepewności w pomiarach chemicznych i fizycznych, budżet niepewności

4. Metody pozyskiwania informacji o ograniczeniach i niepewności
    stosowanych materiałów i urządzeń pomiarowych; interpretacja tych informacji

5. Błąd pomiaru

 • Błąd przypadkowy, błąd systematyczny, błąd gruby
 • Błąd pomiaru a niepewność pomiaru

6. Szacowanie niepewności pomiaru (pomiary fizyczne i chemiczne) - wzory, przykłady obliczeń:

 • Niepewność standardowa (niepewność typu A, niepewność typu B),
 • Niepewność złożona, niepewność względna,
 • Niepewność rozszerzona,
 • Akceptowalna maksymalna niepewność pomiarowa;

7. Niepewność pomiaru w analizie chromatograficznej – przykłady obliczeń

8. Metodyka szacowania niepewności związanej z etapem pobierania próbki

 • Podejście teoretyczne vs. empiryczne
 • Planowanie eksperymentu (ilość matryc, ilość próbek, ilość powtórzeń)
 • Przykład obliczeń

9. Niepewność pomiaru a ocena zgodności

 • "Dowód zgodności" i "dowód niezgodności”
 • Dokumentowanie zasady decyzyjnej
 • Ocena wyniku i jego niepewności względem limitu specyfikacji (przykład obliczeń)

 

 

DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

 


 
 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Na miejscu w Państwa laboratorium

 

WEBINAR

"Na żywo" z trenerem przez Internet
(więcej o tej formie szkolenia tutaj)

 

SZKOLENIE OTWARTE

Szkolenie w formie tradycyjnej
(sala szkoleniowa)


 
 

Szkolenie zamknięte to:

 • Najdogodniejsza opcja dla omówienia przypadków Twojego laboratorium
 • Optymalne kosztowo rozwiązanie 
  dla przeszkolenia większej 
  grupy pracowników
 • Wiele dostępnych terminów,
  brak ryzyka odwołania szkolenia
 

Webinar to:

 • Brak podróżowania i kosztu noclegu
 • Mała grupa, dogodna opcja 
  dla omówienia przypadków
  swojego laboratorium
 • Program szkolenia i zaświadczenie uczestnictwa takie samo, jak dla szkolenia zamkniętego i otwartego
 • Kilka pewnych terminów,
  szkolenie jest realizowane 
  od 1 uczestnika
 

Szkolenie otwarte to:

 • Optymalne kosztowo rozwiązanie dla przeszkolenia jednego/ kilku pracowników
 • Konieczność wysłania zgłoszenia 
  na szkolenie minimum 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. 
  Potwierdzenie realizacji szkolenia 
  i informacje organizacyjne wysyłane są osobom zgłoszonym najpóźniej 14 dni przed terminem szkolenia
 • Konieczność dojazdu na miejsce szkolenia

 
 

Cena szkolenia:

2.900 PLN netto dla grupy 1-2 osoby 
3.400 PLN netto dla grupy 3-10 osób 
3.900 PLN netto dla grupy 11-20 osób

 

Cena szkolenia:

Zgłoszenie do 31 dni przed terminem:   
690 PLN netto / 1 osoba (w trakcie
składania zamówienia w oknie "Kupon rabatowy", prosimy o wpisanie hasła:
31dniwcześniej)
Zgłoszenie 30-14 dni przed terminem:
790 PLN netto / 1 osoba

 

Cena szkolenia:

Zgłoszenie do 31 dni przed terminem:
790 PLN netto / 1 osoba (w trakcie
składania zamówienia w oknie "Kupon
rabatowy", prosimy o wpisanie hasła:
31dniwcześniej)
Zgłoszenie 30-14 dni przed terminem:
890 PLN netto / 1 osoba


 
 

Rezerwacja terminu:

Skorzystaj z opcji "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE"
w górnej części strony

 

Zgłoszenia:

Skorzystaj z opcji "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE"
w górnej części strony

 

Zgłoszenia:

Skorzystaj z opcji "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE"
w górnej części strony


 
 

 

 

TERMINY SZKOLEŃ 2019


Interesuje Cię realizacja szkolenia zamkniętego w terminie innym niż wskazane poniżej? Napisz do nas na adres: info@bnt-sigma.pl i zaproponuj kilka terminów
- postaramy się zmienić nasze plany, aby wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom. 
 

TEMAT SZKOLENIA

 

TERMIN SZKOLENIA

 

LOKALIZACJA SZKOLENIA


 
 

Szacowanie niepewności pomiaru

  17 październik 2019  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  18 październik 2019  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  25 październik 2019  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  06 listopad 2019  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  20 listopad 2019  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  30 listopad 2019  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  04 grudzień 2019  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  07 grudzień 2019  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  11 grudzień 2019  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  14 grudzień 2019  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  19 grudzień 2019  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  20 grudzień 2019  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  15 styczeń 2020  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  16 styczeń 2020  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

  17 styczeń 2020  

Twoje laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru   24 styczeń 2020   Twoje laboratorium
Szacowanie niepewności pomiaru   29 styczeń 2020   Twoje laboratorium

 
 

 


OFERTA SZKOLENIA DO POBRANIA

Kliknij zdjęcie poniżej, aby pobrać dokument pdf:

Kliknij, aby pobrać program szkolenia NIEPEWNOŚĆ POMIARU

 NIEODPŁATNE WEBINARIA. ZADAJ PYTANIE.

POZNAJ PERSPEKTYWĘ INNYCH LABORATORIÓW.

 

 
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA W TRAKCIE SZKOLEŃ

 

1. Jaka powinna być maksymalna niepewność pomiaru?

 • Maksymalna niepewność pomiaru określona na podstawie limitów specyfikacji

Gdy określone zostały minimalne (Qmin) i maksymalne (Q max) limity specyfikacji niepewność pomiaru powinna umożliwiać rozróżnienie wyników otrzymanych wewnątrz takiego przedziału. Maksymalna wartość niepewności pomiaru (Utg) nie powinna wówczas być większa niż:

niepewnosc pomiaru

 • Maksymalna niepewność pomiaru wyznaczona na podstawie minimalnych wymagań dla parametrów metody

Gdy dokumenty prawne lub normatywne określają minimalne wymagania stawiane metodyce badawczej (np. maksymalna granica detekcji LOD, maksymalna granica oznaczalności LOD, maksymalna dopuszczalna różnica między dwoma pomiarami w analizie powtarzanej) dane te można wykorzystać do wyznaczenia maksymalnego oczekiwanego odchylenia standardowego, a dalej maksymalnej wartości niepewności pomiaru.

niepewność złożona


Parametr (ura) jest równy odchyleniu standardowemu, które można wyznaczyć np. na podstawie wymaganej wartości LOD, LOQ:

niepewność standardowa

Parametr (uSy) można z kolei wyznaczyć nad podstawie dopuszczalnego średniego błędu (różnica między średnią otrzymaną w wyniku wielu pomiarów a wartością spodziewaną) podzielonego przez zakładany rozkład tego błędu.

błąd metody

 

 • Maksymalna niepewność pomiaru wyznaczona biorąc pod uwagę ryzyko błędnego wnioskowania

Przewodnik Eurachem “Use of uncertainty information in compliance assessment” wskazuje metodę, którą można zastosować do wyznaczenia wartości, po przekroczeniu której uzyskuje się “dowód ponad wszelką wątpliwość”, iż dana wartość referencyjna została przekroczona z określonym poziomem prawdopodobieństwa. Przykładowo, gdy oczekuje się tzw. dowodu niezgodności, wartość pomiaru musi przekroczyć limit o wartość tzw. „guard band” uwzględniającego niepewność metodyki badawczej. Aby wyznaczyć maksymalną dopuszczalną niepewność pomiaru należy wartość „guard band” podzielić przez wartość t (wartość krytyczna odczytana z tablic statystycznych dla jednostronnego rozkładu t-studenta).

 

2. W jaki sposób oszacować niepewność poboru prób jeśli nie posiadam programu statystycznego z wbudowanym testem ANOVA?

W Biurze Naukowo-Technicznym SIGMA przygotowaliśmy plik Niepewność Pomiaru Excel, który posiada wprowadzone formuły obliczeniowe testu ANOVA (jednoczynnikowa analiza wariancji). Plik został opracowany z myślą o osobach, które chcą oszacować niepewność związaną z etapem pobierania prób. Metoda szacowania niepewności pomiarowej oparata została o wytyczne opisane w przewodniku “Measurement uncertainty arising from sampling” opracowanym przez EURACHEM (jest to tzw. metoda empiryczna szacowania niepewności pobierania prób, w której nie są identyfikowane i szacowane poszczególne źródła niepewności). Po wprowadzeniu wyników badania próbek pobranych na potrzeby eksperymentu, na podstawie wprowadzonych do pliku Excel formuł wyznaczana jest wariancja i niepewność procedury pobierania próbki. 

Dzięki plikowi Excel wyznaczą Państwo:

 • wariancję związaną z etapem pobierania próbki,
 • odchylenie standardowe pobierania próbki,
 • niepewność złożoną pobierania próbki.

Plik Excel można pobrać nieodpłatnie tutaj. 

 

3. Co to jest niepewność standardowa (standard uncertainty) u(x)?

Niepewność standardowa - niepewność wyniku pomiaru wyrażona w formie odchylenia standardowego (na przykład odchylenie standardowe średniej). Niepewność można zapisać na trzy różne sposoby: u, u(x) lub u(mierzony parametr), gdzie wielkość x może być również wyrażona słownie. Należy pamiętać, że u nie jest funkcją, tylko liczbą.

 

4. Co to jest niepewność pomiarowa typu A?

Niepewność pomiarowa typu a - metoda obliczania niepewności pomiaru na drodze analizy statystycznej serii wyników pomiarów. Ocena niepewności standardowej typu a (obliczanie niepewności standardowej typu a) może być oparta na każdej, prawidłowej metodzie statystycznego opracowania danych. Niepewnosc pomiarowa typu a – przykład. Przykładem może być obliczanie odchylenia standardowego średniej dla serii niezależnych obserwacji lub użycie metody najmniejszych kwadratów w celu dopasowania krzywej do danych i obliczenie parametrów krzywej oraz ich niepewności standardowych. Niepewnosc typu a jest powszechnie wyznaczana w laboratoriach wykonujących zarówno pomiary właściwości fizycznych, jak i pomiary właściwości chemicznych.

 

5. Czym jest niepewność standardowa typu B?

Niepewność pomiaru typu b to metoda obliczania niepewności pomiaru sposobami innymi niż analiza statystyczna serii pomiarowej, czyli na drodze innej niż metoda typu A. Ocena niepewności standardowej typu B jest zwykle oparta o naukowy osąd badacza biorącego pod uwagę wszystkie dostępne informacje, które mogą obejmować:

 • wyniki pomiarów poprzednich,
 • doświadczenie i wiedzę na temat zachowania i własności, tak przyrządów, jak i badanych materiałów,
 • informacje producentów przyrządów na temat ich własności,
 • dane zawarte w protokołach kalibracji przyrządów i innych raportach,
 • niepewności przypisane danym zaczerpniętym z podręczników.

W przypadku niepewności standardowej typu B często mówi się nie o obliczaniu, a o szacowaniu niepewności, gdyż mamy do czynienia z subiektywnym określeniem prawdopodobieństwa.

 

6. Co to jest rozkład prostokątny?

Rozkład jednostajny (zwany również rozkładem równomiernym lub prostokątnym) jest to rozkład prawdopodobieństwa, w którym gęstość prawdopodobieństwa w przedziale od a do b jest stała i różna od zera, a poza nim równa zeru. Dla rozkładu jednostajnego wartości współczynników rozszerzenia gwarantujące prawdopodobieństwa znalezienia określonej liczby pomiarów (95,4% i 99,7%) w przedziałach, których długość jest kolejną wielokrotnością odchylenia standardowego jest inna, niż dla rozkładu normalnego. 95% otrzymuje się dla k = 1,65, 99% dla k = 1,71, a dla k = 1,73 uzyskuje się już 100%.

 

7. Obliczanie niepewności całkowitej; dodawanie niepewności. Czy można łączyć niepewności pomiarowe obliczone metoda A, jak i metoda B?

Jeśli w pomiarach występują równocześnie oba typy niepewności (typu A – rozrzut wyników i typu B – niepewność wzorcowania i eksperymentatora), to należy dodać do je siebie ich kwadraty, otrzymując niepewność standardową (całkowitą). 

 

8. Co to jest złożona niepewność standardowa?

Złożona niepewność standardowa (combined standard uncertainty) uc(x) – niepewność standardowa wyniku pomiaru określana, gdy wynik ten jest otrzymywany ze zmierzonych bezpośrednio innych wielkości (niepewność pomiarów pośrednich obliczana z prawa przenoszenia niepewności pomiaru).

 

9. Rozszerzona niepewność pomiaru - co to jest? Jak jest obliczana niepewność rozszerzona pomiaru?

Niepewność pomiaru rozszerzona - wielkość określająca przedział wokół wyniku pomiaru, od którego oczekuje się, że obejmuje dużą część wartości, które w uzasadniony sposób można przypisać wielkości mierzonej. Współczynnik rozszerzenia (coverage factor) k jest to współczynnik liczbowy, mnożnik niepewności standardowej złożonej, stosowany w celu uzyskania niepewności rozszerzonej. Zwykle wartość współczynnika rozszerzenia k zawiera się w granicach od 2 do 3, jednakże dla specjalnych zastosowań k może być wybrane spoza tego przedziału. Dla większości zastosowań, w tym w praktyce laboratoryjnej, zaleca się przyjęcie wartości k = 2. Szacowanie niepewności pomiarowej kończy właśnie operacja obliczenia niepewności rozszerzonej.

 

10. „Obliczanie niepewności pomiarowej”, czy „obliczanie niepewności pomiaru”. Która forma jest poprawna?

Powszechnie stosowane są obie formy, czyli zarówno obliczanie niepewności pomiarowej, jak i obliczanie niepewności pomiaru.

 

11. “Szacowanie niepewności pomiaru” czy “Obliczanie niepewności pomiaru”. Która forma jest poprawna?

Powinno stosować się sformułowanie „szacowanie niepewności pomiaru”, „szacowanie niepewności pomiarowej”, „szacowanie niepewności pomiarów” lub po prostu „wyznaczanie niepewności pomiaru”. Sformułowanie „obliczanie niepewności pomiaru” sugeruje, iż wykonano ścisłe- matematyczne obliczenie niepewności pomiarowej, co w większości przypadków nie jest stosowane lub wręcz nie jest też możliwe. Niepewność pomiarowa jest więc „szacowana, a nie „obliczana”.

 

12. Co to jest budżet niepewności?

W celu zapewnienia przejrzystości analizy czynników wpływających na niepewności pomiaru, dane istotne dla tej analizy przedstawia się często w formie tabelarycznej. Budżet niepewności oznacza więc najczęściej zestawienie prezentujące dane wykorzystane do obliczeń poszczególnych składników niepewności oraz prezentujące „co zostało uwzględnione” w obliczeniach niepewności. Przykłady budżetu niepewności prezentowane są w trakcie szkolenia „Niepewność pomiaru”.

 

13. Niepewność pomiaru, błąd pomiaru.

Niepewność pomiaru jest efektem błędów o charakterze losowym, jakie występują w procesie pomiarowym. Istotne jest rozróżnienie między pojęciem błędu i pojęciem niepewności pomiaru. Błąd jest zmienną losową, a niepewnosc pomiaru jest parametrem rozkładu prawdopodobieństwa błędu.

 

14. Co to jest niepewność względna?

Niepewność względna to wyrażony w procentach iloraz niepewności pomiaru oraz wyniku pomiaru.

 

15. Jak obliczyć niepewność pomiaru pośredniego?

Celem pomiaru pośredniego jest określenie wielkości od zależnej od wykonywanego pomiaru. Należą do nich na przykład: pomiar (wyznaczenie) rezystancji na podstawie pomiarów natężenia prądu i napięcia, wyznaczenie objętości walca na podstawie pomiarów jego średnicy i wysokości, wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego na podstawie długości i okresu drgań wahadła matematycznego. Zasady wyznaczania niepewności omawiane są w trakcie szkolenia „Niepewność pomiaru”.

 

16. Czy istnieje jeden ogólny wzór na niepewność pomiaru?

Nie można podać jednego ogólnego wzoru, którym można posłużyć się w „obliczaniu” niepewności pomiarowej. Proces wyznaczanie niepewności pomiaru składa się z kilku kroków: wyznaczanie niepewności standardowych czynników wpływających na wynik pomiaru, obliczanie niepewności złożonej, wyznaczanie niepewności rozszerzonej.

 

17. Niepewność pomiaru w Excel – czy istnieje wbudowana formuła na jej wyznaczenie dla wskazanej serii danych?

Nie, Excel nie posiada wbudowanej funkcji wyznaczania niepewności pomiarowej. Uczestnicy szkolenia Niepewność pomiaru otrzymują natomiast od nas plik „Niepewność pomiarowa excel”, w którym zostały wpisane wzory często wykorzystywane w procesie szacowania niepewności pomiaru. Szacowanie niepewności pomiarowej za pomocą przygotowanego pliku, znacząco ułatwia cały proces obliczeniowy, w szczególności wyznaczania niepewności pomiaru, gdy jedną z jego składowych jest niepewność posługiwania się w procesie pomiarowym krzywą wzorcową (y=ax+b lub y=ax).

 

18. Czy podczas szkolenia otrzymam szablon Excel do szacowania niepewności pomiaru?

Uczestnikom szkolenia przekazujemy plik Excel z wpisanymi formułami wzorów omawianymi podczas szkolenia i wykorzystywanymi podczas obliczeń niepewności pomiaru. Plik (arkusz kalkulacyjny Excel) przekazujemy uczestnikom szkolenia nieodpłatnie.

 

19. Czy niepewność pomiarów (badań) mikrobiologicznych jest omawiana w trakcie organizowanego przez Państwa firmę szkolenia?

Szkolenie Niepewność pomiaru nie obejmuje swym zakresem zagadnień związanych z szacowaniem niepewności w badaniach mikrobiologicznych.


20. Czy niepewność pomiarów (badań) mikrobiologicznych jest omawiana w trakcie organizowanego przez Państwa firmę szkolenia?

Szkolenie Niepewność pomiaru nie obejmuje swym zakresem zagadnień związanych z szacowaniem niepewności w badaniach mikrobiologicznych.

 

 

 

 

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje (szkolenie tradycyjne) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia obejmuje (wideokonferencja HD) Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Cena szkolenia nie obejmuje Zakwaterowania (osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie hotelem; Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nie rezerwuje noclegów).
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu Na podstawie wypełnionego elektronicznie "FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO" (patrz wyżej).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu Prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mail.
Płatność za szkolenie Na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu (30-dniowy termin płatności).
BONUS dla uczestnika szkolenia Usługa "Zadaj pytanie ekspertowi" - prawo do nieodpłatnych konsultacji drogą e-mail przez rok od daty uczestnictwa w szkoleniu.

Produkty powiązane

Inne (17)

21 lutego 2017

Niepewności pomiaru - definicja. Parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, który można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej. Na świadectwach badań wartość niepewności pomiaru podawana jest za wynikiem pomiaru, po znaku +-.

21 lutego 2017

Co to jest niepewność pomiarowa? Wartość niepewności jest pewnego rodzaju wskaźnikiem jakości otrzymanego wyniku pomiaru i jakości metody badawczej - im niepewność pomiaru jest mniejsza, tym „jakość” wyniku i „jakość” metody badawczej jest lepsza. W trakcie walidacji lub sprawdzenia metody badawczej analityk stara się poznać ograniczenia danej metody badawczej, liczbowo określa poszczególne parametry metody. Umieszczanie na świadectwie analitycznym informacji o każdym parametrze z osobna (np. powtarzalności, precyzji pośredniej, liniowości, odzysku) nie byłoby jednak przyjazną formą informowania Użytkownika wyniku o jakości tego wyniku i jakości metody badawczej. Szacowanie niepewności jest więc próbą zamknięcia w jednej wartości informacji o szeregu ograniczeń metody badawczej. W przypadku niepewności mówi się raczej o jej „szacowaniu”, a nie „ obliczaniu”. Ścisłość szacowania niepewności powinna zależeć od takich czynników, jak: wymagania zawarte w metodzie badawczej, istnienie wąskiego zakresu granic będących podstawą do podjęcia decyzji o zgodności ze specyfikacją (im spodziewany wynik pomiaru jest bliższy limitowi specyfikacji lub wymagania prawnego, tym szacowanie niepewności metody powinno być dokładniejsze). Co ważne, norma ISO 17025 przyznaje, że w pewnych przypadkach charakter metody badawczej może uniemożliwić ścisłe, metrologicznie i statystycznie uzasadnione, obliczenie niepewności pomiaru. Gdy laboratorium nie może wyznaczyć niepewności pomiarowe, powinno starać się zidentyfikować wszystkie składniki niepewności i racjonalnie je oszacować oraz zapewnić, że sposób przedstawiania wyników nie daje błędnego wrażenia odnośnie do niepewności.

21 lutego 2017

Źródła niepewności pomiaru można szukać m.in. w stosowanych wzorcach odniesienia i materiach odniesienia, stosowanych metodach i wyposażeniu pomiarowym, warunkach środowiskowych. Źródłem niepewności mogą być również stosowane w obliczeniach wartości stałe i stosunki stechiometryczne, przyjęte modele matematyczne. Jeśli wynik pomiaru ma się odnosić do obiektu z którego pobrano próbkę, a nie do próbki laboratoryjnej poddanej badaniu, największym składnikiem budżetu niepewności będzie najprawdopodobniej operacja pobierania próbki (w szczególności, gdy próbka jest pobierania z niejednorodnego materiału). Budżet niepewności nie będzie zawierał niepewności związanej z procedurą pobierania próbki, gdy wynik pomiaru odnosi się wyłącznie do stanu próbki poddanej badaniu.

21 lutego 2017

Niepewność pomiaru przedstawia oczekiwaną zmienność wyników, gdy analiza jest wykonywana poprawnie i system analityczny znajduje się pod kontrolą. Niepewność pomiaru nie należy interpretować jako wartość reprezentującą błąd lub też wartość błędu po wprowadzeniu współczynników korekcyjnych. Niepewność pomiaru należy interpretować jako zakres, w którym znajduje się wartość prawdziwa. Wyznaczanie niepewności pomiaru nie ma nic wspólnego z próbą obliczania błędu pomiaru.

21 lutego 2017

Standardowa niepewność pomiaru jest to niepewność pomiaru przedstawiona i obliczona jako odchylenie standardowe. Niepewność standardowa może być obliczana metodą A lub metodą B. Metoda typu A obliczania niepewności standardowej - niepewność jest obliczana za pomocą analizy statystycznej serii obserwacji. Niepewność standardowa jest odchyleniem standardowym eksperymentalnym średniej. Metoda typu B obliczania niepewności standardowej - niepewność jest obliczana innym sposobem niż analiza statystyczna serii obserwacji. W obliczeniach wykorzystywane są informacje na temat właściwości/ specyfikacje wykorzystywanych instrumentów i przyrządów pomiarowych, świadectwa wzorcowania, certyfikaty (odczynniki, naczynia miarowe), dane uzyskane z wcześniej przeprowadzonych pomiarów, dane literaturowe.

21 lutego 2017

Złożona niepewność standardowa - standardowa niepewność wyniku pomiaru, której wartość jest obliczona na podstawie niepewności parametrów wpływających na wartość wyniku analizy z zastosowaniem prawa propagacji niepewności.

21 lutego 2017

Współczynnik rozszerzenia k - wartość liczbowa przez którą mnoży się złożoną niepewność standardową w celu uzyskania niepewności rozszerzonej, wartość współczynnika zależy od przyjętego poziomu prawdopodobieństwa (np.: dla 95 % wynosi 2) i najczęściej jest wybierana z przedziału 2 - 3.

21 lutego 2017

Niepewność rozszerzona - wielkość określająca przedział wokół uzyskanego wyniku analizy, w którym można, na odpowiednim, przyjętym poziomie istotności (prawdopodobieństwa) spodziewać się wystąpienia wartości oczekiwanej.

7 marca 2017

Niepewność pomiaru - jak ją interpretować? Nie ma pomiarów idealnych, takich które w sposób absolutny wskazywałyby „wartość prawdziwą” badanego parametru. Każdy pomiar może być wykonany tylko z ograniczoną precyzją i poprawnością. Do głównych przyczyn dlaczego tak się dzieje można by zaliczyć m.in. wpływ na wynik pomiaru pozostałych substancji obecnych w próbce, sposób/ siła z jaką oznaczana substancja jest wiązana przez „matrycę”, ograniczenia stosowanego sprzętu laboratoryjnego (dokładność, rozdzielczość), niedokładność stosowanych wzorców i materiałów odniesienia, zjawiska przypadkowe (objawiające się np. w nieco różnym wykonaniu przez analityka za każdym razem poszczególnych czynności). Każdy wynik pomiaru jest więc tylko pewnym przybliżeniem „wartości prawdziwej”. Podczas wdrażania przez laboratorium nowej metody badawczej, na etapie jej walidacji (lub sprawdzenia), wykonuje się szereg testów, które mają na celu określenie „jak nieprecyzyjna” i „jak niedokładna” jest metoda analityczna. Laboratorium bada wówczas takie parametry jak precyzja wewnątrzlaboratoryjna, precyzja pośrednia, poprawność, odzysk, liniowość krzywej kalibracyjnej, a następnie wyraża je ilościowo. Każdy z tych parametrów jest jednak badany osobo i każdy jest wyrażony w nieco innej jednostce. Podawanie klientowi przez laboratorium parametrów metody nie byłoby przystępną formą informowania go o jakości metody badawczej i jakości samego wyniku. W jaki więc sposób wiedzę o ograniczeniach metody wyrazić w jednej wartości liczbowej, która łącznie z wynikiem pomiaru dałaby obraz tego, gdzie mniej więcej znajduje się „wartość prawdziwa”? Tutaj dochodzimy do pojęcia niepewności pomiaru. Niepewność pomiaru definiuje się jako parametr związany z wynikiem pomiaru, który można w uzasadniony sposób przypisać wartości mierzonej. Niepewność pomiaru jest to ta część wyniku pomiaru, którą możemy odczytać na świadectwach badania za ± (popularnie, choć nieprawidłowo, parametr ten nazywany jest błędem). Wynik pomiaru wraz z niepewnością, wskazuje więc zakres, w którym możemy przypuszczać, że znajduje się wartość prawdziwa. Im wartość niepewności jest mniejsza, tym lepiej – laboratorium wskazuje węższy zakres, w którym przypuszcza, że znajduje się wartość prawdziwa. Gdy na świadectwie badania odczytamy, że niepewność obliczono dla tzw. współczynnika rozszerzenia k=2, oznacza to, że mamy 95% pewności, że wartość prawdziwa znajduje się wewnątrz wskazanego zakresu. Gdy na świadectwie badania podano współczynnik rozszerzenia k=3, prawdopodobieństwo to wynosi 99%. Sama czynność szacowania niepewności pomiaru przez laboratorium polega na wykonaniu szeregu obliczeń matematycznych i statystycznych, w których laboratorium wykorzystuje dane pozyskane m.in. z etapu walidacji metody badawczej, dane odczytane z dokumentacji technicznej stosowanego sprzętu laboratoryjnego, dane umieszczone na certyfikatach wykorzystywanych wzorców i materiałów odniesienia. Jest to dosyć pracochłonne zadanie. Do szacowania niepewności pomiaru są zobligowane laboratoria akredytowane (jest to jedno z wymagań normy ISO 17025), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby jako zleceniodawca badania, zapytać się o niepewność pomiaru również laboratorium nieakredytowane. Niepewność pomiaru można traktować, jako swojego rodzaju wskaźnik jakości metody badawczej oraz wskaźnik jakości wyniku pomiaru. Chociaż w powszechnym rozumienie słowo „niepewność” kojarzone jest z takimi pojęciami jak „wątpliwość”, „ograniczona wiedza”, to tak naprawdę, gdy laboratorium podaje nam wynik wraz z niepewnością, to "wiemy więcej" i nasze zaufanie do wyniku (i laboratorium) powinno być większe.

12 kwietnia 2018

Wynik pomiaru – jest to wartość przypisana wielkości mierzonej uzyskana drogą pomiaru.

12 kwietnia 2018

Wynik surowy – wynik pomiaru przed korekcją błędu systematycznego.

12 kwietnia 2018

Wynik poprawiony – wynik pomiaru po korekcji błędu systematycznego.

12 kwietnia 2018

Poprawka - wartość dodana algebraicznie do surowego wyniku pomiaru w celu skompensowania błędu systematycznego. Poprawka jest równa wartości oszacowanego błędu systematycznego ze znakiem przeciwnym.

12 kwietnia 2018

Wartość prawdziwa - wartość zgodna z definicją wielkości określonej. Wartość, jaką uzyskałoby się jako wynik bezbłędnego pomiaru.

12 kwietnia 2018

Wartość umownie prawdziwa – wartość przypisana wielkości określonej i uznana, niekiedy umownie, jako wartość wyznaczona z niepewnością akceptowalną w danym zastosowaniu. Oznacza to, że jeżeli w danych okolicznościach niepewność wzorca można uznać za znikomo małą, to przypisana mu wartość jest wartością umownie prawdziwą.

12 kwietnia 2018

Poziom ufności (p) – jest prawdopodobieństwem tego, że w przedziale niepewności wyniku pomiaru (w przedziale ufności) znajduje się wartość prawdziwa.

25 kwietnia 2018

Jedną z najlepszych metod, aby zweryfikować czy obliczona została poprawnie niepewność pomiaru jest wzięcie udziału w badaniu biegłości (organizator badania musi wówczas wymagać od uczestników podawania niepewności raportowanych pomiarów oraz oszacować niepewność "wartości prawdziwej") i obliczenie parametrów zeta-score lub En+, En-.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl